Over ons

Standplaats WereldHet antropologie weblog Standplaats Wereldwordt bijgehouden door antropologen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij schrijven hun berichten op persoonlijke titel. Dit weblog is een podium voor informatieve, prikkelende en verrassende reflecties op de actualiteit in Nederland en de wereld (zie instructies voor auteurs).

Antropologen zijn geinteresseerd in samenlevingen en culturen in het hier en nu. Zij proberen menselijke samenlevingen overal in de wereld te begrijpen vanuit het gezichtspunt van mensen zelf, maar ook vanuit het vergelijkende perspectief dat de wijde antropologische blik biedt.

De nieuwsgierigheid van antropologen gaat  tegenwoordig vooral uit naar hoe mensen in ontwikkelingslanden omgaan met veranderingen van modernisering en globalisering. Ook doen ze steeds meer onderzoek in het westen, vooral over de toenemende culturele diversiteit in landen als Nederland.

Antropologen combineren dus het unieke met het universele, het gezichtspunt van de mens met dat van de globale wereld. Dit weblog is een uitnodiging mee te komen naar deze antropologische thuisbasis: Standplaats Wereld.

Reageren?

Reacties op Standplaats Wereld zijn welkom. Stuur deze naar: standplaatswereld@gmail.com. Ook kunt u direct op berichten reageren. Hiervoor geldt wel: keep it short, keep it nice, stay on topic.

De redactie van Standplaats Wereld bestaat uit:

  • Lenie Brouwer (universitair docent, specialisatie: sociale media en migratie in Nederland en Marokko)
  • Alexander Chaplin (promovendus, specialisatie: toerisme op de Balkan)
  • Leonore van den Ende (promovenda, specialisatie: transitierituelen in organisaties)
  • Marina de Regt (universitair docent, specialisatie: gender en migratie in het Midden-Oosten)
  • Ton Salman (universitair hoofddocent, specialisatie: politiek en burgerschap in Latijns Amerika)
  • Georgette Veerhuis (vierdejaars studente Culturele Antropologie)

Meer informatie over de medewerkers van de afdeling Sociale en Culturele Antropologie en hun onderzoek is te vinden op onze website.

VU_GriffioenPMS280boven