Construction of Power – Het LaSSA Congres

Van een grote organisatie zoals de Verenigde Naties tot de relaties die men met familieleden heeft, macht is overal aanwezig. Maar hoe komen machtsrelaties eigenlijk tot stand? Deze vraag zal centraal staan tijdens het LaSSA (Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie) Congres 2017. Tijdens dit congres zullen een aantal inspirerende sprekers, waaronder Standplaats Wereld redacteur Marina de Regt, verschillende aspecten van het fenomeen macht op een antropologische manier belichten. Hieronder enkele praktische gegevens van het congres: Datum en tijdstip: 20 maart, 12.30 uur – 17.00 uur Thema: Construction of Power Locatie: Cultuur centrum Parnassos (Kruisstraat 201, Utrecht) U kunt zich hier inschrijven. …

Lees meer

Anthropology's heterodoxy

By Ton Salman            In the following blog, Ton Salman reacts to Matthias Teeuwen’s contribution to Standplaats Wereld of 13-2-2017, titled “Is Anthropology the most Humanistic of the Social Sciences and the most Scientific of the Humanities?” First of all, allow me to thank Matthias Teeuwen for, once again, an intriguing and pertinent contribution to the ongoing dialogue on the nature of anthropology and its potential contribution to contemporary societal issues and challenges. The question is not a new one – but it is correct to make it a persistent one in anthropological reflection, because the –always provisional– answers have real …

Lees meer

Thin Description? Notes on the Amsterdam Anthropology Lecture Series (AALS)

By Matthias Teeuwen    Last AALS lecture was an inspiring and thought-provoking presentation by Dr. Paolo Favero on the myriad possibilities that emerging technologies provide to conducting ethnographic research. He talked about the implications of the use of i-docs (interactive documentaries such as Highrise), wearable camera’s (used exclusively in Leviathan), user GPS (Dr Favero gave an example of its use in Rider Spoke), and much more in ethnographic research. Here are some impressions.

Lees meer

Is Anthropology the most Humanistic of the Sciences and the most Scientific of the Humanities?

By Matthias Teeuwen       The epithet in the title, commonly attributed to Alfred Kroeber, is often used to classify anthropology in-between the sciences and the humanities. Apparently we anthropologists manage to, once again, place ourselves in a position of simultaneous intimacy and distance, this time with regard to science and the humanities. Now, the question is: Is this where anthropology belongs? Even though a position between science and the humanities sounds like a very fruitful one, I would like to argue that anthropology belongs more properly in the humanities.

Lees meer

Another Answer to the Question "What is Anthropology?"

By Matthias Teeuwen            As a student of cultural anthropology you are invariably confronted with the question: what is anthropology? It can briefly be answered by pointing to the etymology of the word: άνθρωπος (human; man) + λόγος (word; reason) = anthropology, the study of humans. However, this simple definition of anthropology soon gets swamped in the sheer diversity within anthropology: social anthropology, cultural anthropology, anthropology of crises, anthropology of religion, medical anthropology, digital anthropology, anthropology of the city, anthropology of music, etc…. Here I propose an understanding of what anthropology is based on the juxtaposition with philosophy, and with philosophy …

Lees meer

Rereading Jorge Luis Borges’ “The Ethnographer”

By Matthias Teeuwen        I have read “The Ethnographer” and “Dr. Brodie’s Report” without thinking much of it. Sure, I had found it curious that Borges, who ranks among my favourite authors, would devote some of his writings to ethnography, but I haven’t thought much of it. Or, to be precise, I had planned to do my thinking on it at a later time. So when I came across an article in HAU Journal (2016, Volume 6, nr. 2) by Edgardo Krebs who argues that the anthropologist Alfred Métraux was Jorge Luis Borges’ inspiration to write the two stories, my …

Lees meer

7 December: VU Amsterdam Ethnographic Film Day

What is the value of film as medium for ethnographic fieldwork? With which dilemmas are film-making anthropologists confronted? What is the relationship between visual methods and other methods? What do visual methods contribute to research? The Department of Social and Cultural Anthropology of the Vrije Universiteit, Amsterdam presents the Amsterdam Ethnographic Film Day during which we will screen ethnographic films and discuss the various theories and methods of visual anthropology. We aim to provide a platform for anthropologists and documentary makers engaging in visual anthropology to show their films and communicate their experiences with, and thoughts on, ethnographic film-making. For …

Lees meer

Over de doden niets dan goeds: historici over het Nederlandse geweld in de vrijheidsoorlog van Indonesië

Door Freek Colombijn   De afgelopen maand is er in verschillende media een dis-cussie gevoerd over het historische onderzoek naar het Nederlandse geweld in de vrijheidsoorlog van Indo-nesië. Aanleiding van de discussie was de publicatie van het boek De brandende kampongs van Generaal Spoor van Rémy Limpach (Amster-dam: Boom, 2016). Tijdens de vrijheidsoorlog is door verschillende partijen veel geweld gebruikt. Limpach concentreert zich op het geweld gepleegd door het Nederlandse leger en concludeert dat het geweld structureel was, dat wil zeggen massaal en goedgekeurd of tenminste willens en wetens getolereerd, door de hoogste autoriteiten, opperbevelhebber Spoor. Tot het geweld behoorden o.a. …

Lees meer

Over rankings en aanvangssalarissen: antropologie in het nieuws

Door Freek Colombijn     Ruim een week geleden vertelde ik op een voorlichtingsdag dat de opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de VU al jarenlang door de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier als de beste Bachelor in Antropologie van Nederland worden uitgeroepen. Deze week kwamen nieuwe resultaten van de Keuzegids Hoger Onderwijs naar buiten en zijn wij van de eerste plaats gevallen. Gelukkig had ik op de voorlichtingsdag al nadrukkelijk verklaard dat aan deze ranglijsten om een aantal redenen niet al te veel waarde moet worden gehecht, dat alle opleidingen in Nederland gewoon goed zijn en dat iemand …

Lees meer