Opzienbarende Observaties van een Verontruste VU-er

door een Verontruste VU-er Een paar dagen geleden ving ik een zorgelijk gesprek op bij de koffiemachine. Een collega sprak verontwaardigd over een ander, wiens contract onlangs is beëindigd. Inmiddels is er voor dezelfde functie wel een nieuwe vacature uitgeschreven. Hierdoor kan de VU een vaste aanstelling voorkomen. Dit heet flexibilisering.

Vanwege dit soort en vele andere verhalen heb ik mij een maand of twee geleden aangesloten bij de Verontruste VU-ers en ik nodig mijn collega-wetenschappers en studenten van harte uit om hetzelfde te doen. Niet (alleen) omdat er grote individuele en collectieve belangen op het spel staan, maar omdat het een interessante en onthutsende inkijk geeft in het bedrijf waar we deel van uitmaken. Dit stuk bevat enkele observaties tijdens mijn kersverse bestaan als activist, die ik wil delen omdat  ze inzicht geven in wat er leeft op de diverse werkvloeren binnen de VU. Lees verder

Hanoi, een stad vol geschiedenissen

door Freek Colombijn  Dat een stad veel geschiedenissen met zich meedraagt is natuurlijk het intrappen van een open deur, maar voor Hanoi toch wel heel erg kenmerkend. Een kapitalistische ontwikkeling maakt zich snel meester van de oud-koloniale stad, waar ook het socialistische regime zijn sporen heeft nagelaten en waar Chinees aandoende tempels verwijzen naar een tijd van voor de Franse overheersing.

De Franse tijd wordt bijvoorbeeld zichtbaar in veel koloniale villa’s, maar ook in de kathedraal, de Opéra en het Grand Hotel Metropole. Deze gebouwen oefenen nog steeds een aantrekkingskracht uit op de jonge generaties Vietnamezen die decennia nadat de laatste Fransen het land verlieten geboren werden. Zo zag ik op een dag vier bruidsparen zich laten fotograferen met de kathedraal en het Metropole als decor op de achtergrond. Bij het Metropole was het zelfs een hele tour voor de fotografen om alleen het eigen bruidspaar op de foto te krijgen en de andere bruidsparen buiten het beeld te houden. Of alle bruidsparen zich realiseren dat ze zich tegen een koloniaal decor laten fotograferen weet ik niet, maar kennelijk wordt de oude bouwstijl geapprecieerd. Lees verder

The Bible as Floral Pattern

Bijbelsmuseum by Vera Bartels

By John Boy. The Bijbels Museum, a museum dedicated to the Bible founded in 1852, is located along the Herengracht in the center of Amsterdam. Finding myself with a few free hours one afternoon during a recent stay in the Dutch capital, I decided to tour the museum, notebook in hand. Wikipedia encumbered me with the knowledge that the museum’s public funding was subject to debate several years ago because “it has not done enough to attract a more diverse (i.e., non-denominational) audience”—and by non-denominational, this Wikipedia author evidently means people with no denominational affiliation. How does the museum present the Bible in a city known for its museums, especially its splendid art museums? And, more importantly, how does it cater to an audience that may not hold the Bible in special esteem?

The answer apparently is to display lots of flowers, or at least it was at the time of my visit. The main exhibit on display in the Bijbels Museum was “Belief in Nature: Flowers with a Message.” We are in the land of tulips and hothouses, after all. So while the publisher of the postwar British publication The Bible Designed to be Read as Literature broadened the appeal of the Bible by presenting it as beautifully typeset literature, the Bijbels Museum seeks to do so by presenting the Bible as floral pattern. That’s a very unfair characterization, but a worthwhile comparison. As Talal Asad writes, “the way people engage with such complex and multifaceted texts [such as the Bible], translating their sense and relevance, is a complicated business involving disciplines and traditions of reading, personal habit, and temperament, as well as the perceived demands of particular social situations.” In the case of “the Bible as literature,” that complicated business had to do with the emergence of literature qua imaginative writing in the long eighteenth century. What complicated business is going on in the Bijbels Museum? How does it manage to translate the “sense and relevance” of the Bible in the pluralistic, secular-liberal setting of Holland? Lees verder

Ronde tafel conferentie over wetsvoorstel

By Edien Bartels en Tamar Pagrach Donderdag 7 juni 2012 vond er een rondetafel-conferentie plaats in het gebouw van de Tweede Kamer met leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Er waren vertegenwoordigers van de PvdA, CDA, Groen links, SP, PVV om te praten over het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking (Kamerstuk 32840). Dit wetsvoorstel gaat dus over strafbaarstelling van gedwongen huwelijken, polygamie, en meisjesbesnijdenis.

Wetsontwerp
Dit ontwerp ligt sinds maart 2012 in de Tweede Kamer. Deze rondetafel-conferentie was aangevraagd door de vaste commissie om commentaar te horen van mensen uit de wetenschap en het werkveld. Het wetsontwerp is nog ingediend door staatssecretaris Teeven van Justitie in het kabinet CDA/VVD met de PVV als gedoogpartij. De toenmalige verhoudingen maken meteen duidelijk waar dit wetsontwerp vooral op gericht is: het tegengaan van migratiehuwelijken en (schadelijke) traditionele praktijken. Tamar Pagrach en Edien Bartels, verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie, hebben deze rondetafel-conferentie gevolgd. Edien Bartels is ook als spreekster opgetreden voor deze conferentie om vanuit onderzoekservaring een inhoudelijke bijdrage te leveren. Zij deed eerder onderzoek naar gedwongen huwelijken met Martijn de Koning en Oka Storms en naar meisjesbesnijdenis met Anke van der Kwaak (zie Bijlage). Momenteel zijn Tamar, Oka en Edien bezig met onderzoek naar consanguine huwelijken onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Lees verder

A Pakistani Mela in Amsterdam

Pakistani Mela in AmsterdamBy Mohammed Amer Morgahi. In the month of June it was an unusual rainy day in Amsterdam, however a large number of enthusiast Pakistanis assembled at the ‘Pakistan Mela’. Unusual was also a significant participation of women, young and old, and children in the event. People had come not only from different parts of the Netherlands but also from the neighboring Germany and Belgium. In the gray and damp Sloterpark the smell of Pakistani food and music was covering the whole park, as were the colorful umbrellas of the participants. The word ‘Mela’ or ‘gathering’ or ‘festival’, is a Sanskrit word and it deals with the festivities or gatherings around the Sufi shrine and Hindu temples in South Asian villages. With urbanization it also got more secular usage, and among the South Asian diaspora communities it turns out to be an important cultural import. Thus you have Indian, Nepalese, Sikh and Pakistani versions in major cities of the UK and North America, and so the Pakistani Mela in Amsterdam als took shape in the last couple of years. Lees verder