Ton Salman: The anthropology of the future and the future of anthropology

BY TON SALMAN On Friday June 7th 2019 ABv once again organized the annual “Anthropology Day”. This time the overarching theme was “The anthropology of the future and the future of anthropology”, and the event took place at the “Volkenkundig Museum” in Leiden. Once again it was a huge success, with nearly 100 participants in the panels, seminars and workshops, with different papers, and a wonderful keynote by Professor Rebecca Bryant. As on earlier occasions, Ton Salman was asked to do a sort of epilogue, to pronounce some light “closing words”. Below is his brief speech.  Dear all, This time, …

Lees meer
Ekeko

Rituals to help us out, and beliefs one professes tongue in cheek – Part II

By Ton Salman This is part II of the blog “Rituals to help us out….” If you have not yet read part I, you can read it here. Ekeko would by some probably be coined as “a small god”. No capital “G”. He is the “power-giver” to the magic, the sorcery that makes that small miniature objects have a faculty that radiates into the future. They are just small and at best endearing now. But they’ll come true. They’ll be real, and big, and they do not await, but rather they make the future. As far as Ekeko is concerned, …

Lees meer
Alasitas Festival

Rituals to help us out, and beliefs one professes tongue in cheek – Part I

By Ton Salman People celebrate, joke and banter. Hunger, disaster, conflict, violence, repression, all ruin people’s lives and cause enormous pain. But people will not cease to honor birthdays, make something of festivities, mock the force majeure, even laugh at times about their own misery. Or better yet: ridicule and shit all over the whims of fortune or the perpetrators. Fortunately, bad luck never lasts an eternity. Good times, or at least “doable times” prevail in most people’s lives. But in many places, people are acutely aware of the fragility of prosperous or even doable times, of the flimsiness of …

Lees meer

Who needs shopping malls?

By Ton Salman There are markets. There are big markets. And there is the superlative degree of market. Arguably, that is the Feria de 16 de Julio, in El Alto, Bolivia. We are talking here a genuine street market: it has the stalls, the ambulant system, the vanishing of it all in the evening. The 16 de Julio is claimed to be the biggest in the Americas. It occupies a big chunk of El Alto, the new, still rapidly growing neighboring city of La Paz, on the highlands adjacent to Bolivia’s governmental seat La Paz (which is not Bolivia’s official …

Lees meer

Nationalisme – een kwestie van goede smaak

DOOR TON SALMAN Nationalistische betogen kunnen zelden bekoren. Ze zijn altijd wat gezocht. En wat hooghartig. En contingent. Immers: hebben de Nederlanders nu werkelijk unieke kwaliteiten, van het kaliber waar de mensheid echt wat aan hééft, en waar andere volkeren of groepen zich niet op kunnen beroepen? En zonder het demagogisch bij elkaar te jokken? Zoals “tolerantie”? Of zijn we “polderanten”? Of lekker libertaire en olijke red-light-district-aanbieders? Twijfelachtig allemaal, toch? Hooghartig: zijn we beter of zo? Waarin dan? Rechte slootjes graven? Tweede Pinksterdagen handhaven? Stormvloedkeringen bouwen? Files bestrijden? Gelijkheid voor vrouwen? Weinig redenen om te pochen. En los daarvan: wie …

Lees meer

Bolivia – terwijl het stof nog niet is neergedaald

DOOR TON SALMAN De mensen in het land demonstreren, vloeken, vechten, tieren en vieren. President Morales, reeds veertien jaar aan de macht, trad gisteren, zondag 10 november 2019, af – drie weken na een omstreden nieuwe verkiezingsoverwinning. Hij lichtte toe dat hij dat deed om verdere confrontaties tussen zijn mede- en tegenstanders te vermijden. Het zag er inderdaad lelijk uit op de Boliviaanse straten en pleinen, de afgelopen weken: leden van “het andere kamp” werden niet alleen uitgemaakt voor rotte vis, ze werden ook gemolesteerd, geslagen, er werd brand gesticht in huizen en partijbureaus. Er vielen drie doden en 200 …

Lees meer

Hope or Resignation: the Future of Anthropology

By Matthias Teeuwen Standing at the end of my Master’s, the topic of this year’s anthropology day particularly spoke to me: Futures. What can I expect of the future as a newly trained anthropologist? What professions will open up or close off for me? Will my skills be any useful in fifty years time? The future, being the future, is not here yet, so I can’t tell. The attitudes we hold toward the future, however, are more immediately accessible. As Ton Salman observed in his closing statements of the day, these move more or less between optimism and hope and …

Lees meer

Eenakter over het Vliegend Spaghettimonster

door Ton Salman 3 personages: antropoloog 1 (Lily), antropoloog 2 (Anabel), rechter (Veronica). Onlangs deed de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State, uitspraak in een hoog opgelopen zaak: hebben aanhangers van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster (zij noemen zichzelf pastafaris), het recht om op hun pasfoto’s een vergiet op hun hoofd te dragen? Zoals ook andere religies het recht hebben om een uitzondering te bedingen op het voorschrift dat het hoofd op zo’n pasfoto onbedekt moet zijn, wanneer er daarvoor godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zijn? De rechter stelde de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster in het ongelijk. Het …

Lees meer

Schrijven – mooi en moeilijk

Door Ton Salman. Helder, goed onderbouwd, juiste bronvermelding, logisch opgebouwd, strak betoogd – we benadrukken het steeds: zó moet je schrijven. En dat geldt des te meer voor sociale wetenschappers en zéker antropologen. Van argumentatie, niet van ondubbelzinnige en onweerlegbare harde, feitelijke bewijsvoering, hangt onze overtuigingskracht af. Het hoort bij de basisvaardigheden die we in onze opleiding benadrukken en onvermoeibaar oefenen. En het is integraal onderdeel van de kwaliteiten die antropologen horen te beheersen, en die we meer zouden moeten inbrengen in onze “zelf-promotie”: wij zijn heel goed in iets wat overal –  in bedrijven en ministeries, in journalistiek en …

Lees meer

The (in)correctness of political correctness

by Ton Salman I’ve just finished reading “The Golden House” by Salman Rushdie. I enjoyed it: it is amusing, irritating, timely, biting and a delight to read. Of course, I am biased; he has been one of my favorite novelists for years. And he is one of the authors that in audacious ways often addresses the clashes between cultures, religions, ideologies that characterize our current globalizing, fidgety and agitated world, in provocative, foolhardy and sometimes pestering bravado. His novels, in my view, are must-reads for anthropologists. In “The Golden House” he demonstrates his skill again. The novel plays in the …

Lees meer