Skip to content

Bonairiaanse Nederlanders: tweederangs burgers?

  Door Ellen Bal “Terwijl Nederlanders zich voorheen te gast voelden op Bonaire, vertellen zij nu hoe het moet.” Dit zei één van de docenten, na afloop van mijn gastles aan 17 Bonairiaanse studenten op de VU, vorige maand. Deze docent maakt zich zorgen over de recente ontwikkelingen op het eiland. Sinds 10 oktober 2010 heeft Bonaire de status van bijzondere Nederlandse gemeente gekregen en Nederlanders van hier zijn daar officieel ook thuis. Zij neemt waar hoe zich op het eiland in rap tempo een nieuwe hiërarchie ontwikkelt – met lokale Bonairianen onderaan de ladder en Europese Nederlanders bovenaan. Niet Bonairianen, die bekend zijn met de lokale tradities en die de lokale taal spreken (dat is Papiamento, en niet Nederlands), maar Nederlanders van hier bezetten inmiddels veel van de hogere en middenkader posities. Deze ambtenaren krijgen hun salaris niet uitbetaald in dollars (de lokale munteenheid) maar in dure euro’s. En de verwachting is dat nog veel meer Europese Nederlanders, met name renteniers en pensionado’s, zich in deze nieuwe Nederlandse gemeente zullen gaan vestigen.

Ik ontmoette de 17 scholieren van 5 VWO en HAVO tijdens hun reis door Nederland, ter oriëntatie op hun vervolgopleiding. Omdat er geen voortgezet onderwijs op het kleine eiland is, verlaat een groot deel van de Bonairiaanse jeugd na de middelbare school het eiland. Hun tocht ving aan op de VU. Uit een lange lijst van mogelijke gastlessen had een van hun docenten gekozen voor mijn gastles getiteld “dubbele paspoorten, dubbele loyaliteiten?”

Tijdens het college stond de veronderstelde relatie tussen paspoort, identiteit en loyaliteit, die in Nederland zo vaak gelegd wordt, ter discussie. Al snel ontstond er een levendige discussie. Ik toonde een deel van de beruchte/beroemde toespraak van prinses Máxima, van september 2007, waarin zij stelt dat dé Nederlander niet bestaat. Deze toespraak, die in Nederland zoveel protest opleverde, werd instemmend bekeken door de 17 scholieren uit Bonaire. Zij herkenden zich helemaal in het beeld dat Nederland divers is en dat mensen niet één maar meerdere identiteiten hebben.

De persoonlijke achtergronden van elk van de 17 scholieren in het college, illustreerden dat er geen eenduidige relatie te leggen valt tussen paspoort en identiteit. Of tussen paspoort en loyaliteit. Hun verschillende verhalen waren ook illustratief voor de grote diversiteit op het kleine eiland zelf. Sommigen hadden familie op Curac?ao, anderen op Aruba, in Suriname, of in Venezuela. En dankzij staatkundige wijzigingen waren zij per 10-10-10 ineens inwoners geworden van een Nederlandse gemeente, al waren de meesten hier nog nooit geweest. En de afstand tot Nederland is niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk groot. De scholieren en docenten zijn zich ten zeerste bewust van de verschillen. Zij weten dat dé Nederlander niet bestaat.

Al tijdens de voorbereiding op de les, realiseerde ik mij dat wij hier nauwelijks iets afweten van Caribisch Nederland, ondanks onze lange maar niet zo fraaie historische relatie. Ik moest me verdiepen in de historische en culturele achtergrond en in de staatkundige wijzigingen, want ik had geen idee. In dat gebrek aan kennis en inzicht in de lokale culturele situatie van de jongste gemeente van Nederland (samen met Saba en st. Eustatius) en vooral in het gebrek aan respect voor dat verschil, zo veronderstelde de docent, schuilt de kern van de oorzaak voor de nieuwe ongelijkheid op het eiland.

Het lijkt er echter op dat in de wijzigingen die er worden doorgevoerd, maar weinig ruimte is voor de erkenning van al die historische en culturele verschillen. Kinderen zullen op hun scholen dezelfde stof tot zich nemen als de kinderen hier. Maar waar in die methoden is zoveel aandacht voor Bonaire, de Cariben, als voor Europees Nederland? De kinderen leren in het Nederlands, alsof die taal hun moedertaal is. In werkelijkheid spreekt de grote meerderheid thuis een andere taal. Ze krijgen dus onderwijs in een ander dan hun moedertaal, wat het leerproces bemoeilijkt.

Alleen als dat besef doordringt bij de Europese Nederlanders, dat dé Nederlander niet bestaat, en dat de jongste gemeenten van Nederland op vele fronten hun hele eigen geschiedenis, gewoonten, en zelfs talen hebben, en als er ruimte kan bestaan voor verschil, zullen de lokale Bonairianen gelijkwaardige Nederlandse burgers worden, maar wel als Bonairiaanse Nederlanders.

Door Ellen Bal, universitair docent antropologie aan de VU, gespecialiseerd in transnationalisme, etniciteit en identiteitsvorming onder Bangladeshis en Indiërs. Eerder schreef ze voor Standplaats Wereld: ‘Nederland is vol (of was het nou de wereld?)’.

12 Comments

 1. appelflap appelflap

  Beste Ellen,

  Wat een kortzichtig stukje tekst. Alsof er alleen maar twee soorten groepen zijn, Bonairianen en Nederlanders. Er zijn ook nog “europese nederlanders” die geboren en getogen op de Antillen zijn, en later weer teruggekeerd. Dan zijn er (slechts enkele) van die hogeropgeleide Bonairianen die teruggekeerd zijn. En er zijn vele immigranten uit Latijns-Amerika (en Noord-Amerika).
  Allemaal hebben die hun eigen set norme, waarden en gedragen zich weer anders.
  Jouw stuk werkt slechts polariserend.
  Volgens mij heb je je helemaal niet ingelezen in dit onderwerp, wat je blijkbaar op school in Nederland ook niet gezien hebt. Vreemd, want het is gewoon wel onderdeel van het repertoire van veel basis- en middelbare scholen (net als Indonesie, en tegenwoordig ook Turkije en Marokko).

  Kortom, ik hoop dat je een wat gedegener onderzoek gaat doen naar de iets complexere situatie waar de vml. Nederlandse Antillen zich momenteel in bevinden, en hier op deze zelfde plek dat ook weergeeft.

  Nu zorg je alleen maar voor vuur voor populistische polarisatie.

  Met vriendelijke groet.

 2. de brug de brug

  Beste Ellen,

  Het is me niet helemaal duidelijk wat de status van je artikel is. Als het als opinie of zelfs column bedoeld is, dan snap ik waarom ik geen probleemstelling, empirische onderzoeksresultaten en een logische conclusie zie. Dan hebben we hooguit een verschil van mening. Als het wel wetenschappelijk bedoeld is, dan acht ik dit stuk nog onvoldoende uitgewerkt en daag ik je uit om ter plekke (op Bonaire) onderzoek te komen doen.

  Het deel van het artikel over het verband tussen paspoort, identiteit en loyaliteit begrijp ik. Maar door jouw keuze om je artikel te starten met de in mijn ogen eenzijdige en normatieve aanloop in je artikel, waarin de docent alle Bonairianen en alle Europese Nederlanders als groepen over 1 kam scheert en bovendien tegenover elkaar positioneert, lever je slechts een bijdrage aan het uitvergroten van de tegenstellingen, in plaats van het vergroten van de bereidheid van mensen om zich te verdiepen in het waarden en normen patroon van elkaar. En is jouw artikel zelfs intrinsiek tegenstrijdig. Dé Europese Nederlander bestaat immers niet…

  Mocht je inderdaad onderzoek op Bonaire komen doen, wat ik van harte zou toejuichen, dan is het wellicht handig om een aantal van de ‘veronderstellingen’ van de docente te toetsen. Pas zelf hoor en wederhoor toe met een aantal van de mensen waarover de docente in jouw artikel nogal ongenuanceerd spreekt. Verdiep je zelf in de omvang en de bijzondere eigenschappen van de arbeidsmarkt op Bonaire, Saba en Statia. Verdiep je ook zelf in de eisen die aan het hogere en middenkader worden gesteld door de werkgevers ter plekke. Verdiep je zelf in het verschil tussen ambtenaren die nieuwe Haagse wetten uitvoeren en Europese ambtenaren die hun lokale collega’s ‘vertellen hoe het moet’. Operationaliseer zelf de begrippen gelijkheid en gelijkwaardigheid. Kortom: doe aub zelf gedegen onderzoek naar de situatie ter plekke, zoals het een universitair docent betaamt. Dat getuigt van respect die deze regio verdient.

  Ik ben het met ‘appelflap’ eens dat je met dit artikel een aantal polariserende krachten in de kaart speelt. Laten we de energie liever gebruiken om elkaars talenten te ontdekken en daarmee samen aan de toekomst van de eilanden te werken. Laten we elkaar helpen om de goede en mooie eigenschappen van de inwoners van Saba, Statia en Bonaire te behouden. De wetenschap zou een mooie bijdrage aan de toekomst van de eilanden kunnen leveren door een scherp onderscheid te blijven maken tussen feiten en meningen.

  Ik hoop snel te kunnen zeggen: bon bini na boneiru.

  Ayo!

 3. dat voel ik mij zelf op mijn eiland bonaire ik ben helemaal eens met ellen,mij naam is betty een boneriaanse die dhr henk kamp niet in de malling kon nemen, wij zijn geen tweederangs burgers alleen,maar ook allogtoon nederlanders die een ” beetje anders ” zijn in ons eigen eiland. ellen zorg niet voor vuur voor populistische polarrisatie dat heeft de toestand van een directe band met nederland met het gevolg naar een artikel 134 omgedraaid naar een openbare lichaam die niet eens in de woordenboek te vinden is laat staan wat het betekent en zou betekenen voor de volk, het laat mij denken aan de tijd toen de spanjaarden op harde handen werden bekeert door de nederlanders in de caribe, de abc eilanden. weten jullie het nog, ik lijkt dat het hier in nederland alles perfect op orde is. wat doen wij met de inspectie rapporten van de onderwijs, met onder andere leerkrachten die al lang op een school werken niets in vernieuwing zien, verder staat in het rapport dat scholen moeilijker aan goed personeel kunnen komen als de onderwijs inspectie ze als zeer zwak heeft bestempeld, krijgen hun de euro op bonaire wat ellen bedoelde, ellen had groot gelijk van over de kennis van ons bonerianen en die van nederland dat kennen wij heel zeker weten heus niet an elkaar.ayo als ik jou was zou ik ellen niet uitnodigen voor een onderzoek, laat ik betty ellen als tweederangs burgers van mij eiland bonaire vragen of zij een onderzoek zal willen doen, en verder zal ik appelflap en ayo willen zeggen neem de wolbes wet open bare lichaam bonaire in hand en kijk misshien toch dat ellen geen gelijk heeft. vanaf de zaghebber van bonaire tot bij de kroon wie heeft wat te zeggen.voor mij de kroon net als toen maar nu is bonaire, saba en st eustasuis bekeerd met de zelfd harde handen van wie nederland. betty

 4. Margo Margo

  Beste Ellen,
  De ambtenaar wordt aardig negatief neergezet. Deze ambtenaar krijgt weliswaar zijn salaris in euro’s maar heeft dan ook nog financiele verplichtingen lopen in NL. Zoals een huis, pensioen enz. Deze ambtenaar wordt op korte contracten naar Bonaire gehaald en gaat hier dus tijdelijk wonen en kan om die reden zijn of haar leven in NL niet volledig afsluiten. De vergoeding om hier te wonen zijn zeer laag, de partner die vaak mee gaat zegt zijn of haar baan op en heeft daardoor ook geen inkomsten meer. Dus mag er alsjeblieft iets tegenover staan? Deze persoon is uitgekozen op basis van kwalificaties en het is dus niet per definitie dat een witte Nederlander voorang krijgt. Iedereen mag op deze plekken solliciteren.
  De partner die mee gaat is vaak hoog opgeleid en kan hier lastig aan het werk.
  Bonaire heeft via een stemming gekozen om onderdeel van Nederland te worden. Om een Nederlands land te zijn lijkt het me zeer zinvol als de taal in woord en geschrift beheersd wordt. Juist om later ook goed deel te kunnen nemen in het arbeidsproces. Bonaire geniet ook van de financiele stabiliteit die het eiland gekregen heeft door bij Nederland te horen.
  Verder, het Papiments is een taal dat door een relatief zeer kleine groep wereld weid gesproken wordt. Dit eiland bestaat uit een mengelmoes van allerlei verschillende nationaliteiten. Is het Spaans niet veel zinvoller om op school te krijgen naast het Engels en Nederlands. Zodat contact met Zuidamerika en Noordamerika makkelijk wordt? Dit vergroot ook de mogelijkheden van de mensen om danwel naar Nederland, Zuid amerika of Noordamerika te gaan wonen, werken of studeren.
  Neem het eiland Sint Maarten waar in het Nederlandse deel Engels de voertaal is. Papiments wordt er amper of niet gesproken. Hier is geen sprake van verschillende groepen maar gewoon 1 eiland met een Franse kant en een Nederlandse kant. Op Bonaire is er voor de mensen die willen werken, werk. Verander je houding en ga actief aan de slag dat scheelt een stuk. Gemotiveerd personeel komt een stuk makkelijker aan een baan. Tuurlijk kan het lastig zijn om een baan te vinden maar door naar elkaar te gaan wijzen los je naar mijn inziens niets op. In Nl heb je ook niet zomaar een baan, zeker niet als je gaat zitten klagen. Steek je daarentegen de handen uit de mouwen dan wordt het een stuk makkelijker.
  Het mag toch niet zo zijn dat door een koloniaal verleden waar inderdaad de donkere bevolking onderdrukt was deze nu kan zeggen geef ons geld zonder dat wij ervoor werken dat zijn jullie ons schuldig. Dat lijkt een beetje de houding van een aantal mensen. Dat is toch niet wat we met zijn allen willen? We willen toch juist nu op basis van gelijkheid met elkaar omgaan. Zorg dat je dan gelijkwaardig bent aan elkaar ondanks verschillen. Benut elkaars sterke punten en waardeer elkaar ondanks cultuurverschillen. Het is 1 eiland. Laat elkaar in waarde. Leer van elkaar!! Laat al die lange tenen los.

 5. board board

  Margo,

  Je spreekt over onderwijs in het Spaans, Engels op school te krijgen naast het Nederlands. Dat gebeurt op Bonaire en de andere Antillen al. Bovendien, wanneer het met Papiamentu te maken heeft schijnen mensen te vergeten dat het mogelijk is om meer dan een taal te spreken. Papiamentu limiteert mensen heus niet om andere talen ernaast te leren. Inderdaad, waardeer elkaars sterke punten. Begin bij jezelf.

 6. margo je schrijf het mag toch niet zo zijn dat door een kononiaal verleden waar inderdaad de donkere bevolking onderdrukt was deze nu kan zeggen geef geld zonder dat wij ervoor werken dat zijn jullie schuldig, nee jullie zijn ons niks schuldig geef ons respect met houding van arrogantie wij zijn beter, wij kan het beter,tussen hun ook heeveel gelukzoeker, van de moment dat ik betty bij henk kamp op bezoek was zag ik op een bord geschreven alle topamtenaren die van nederland kwam.was onze gezaghebber niet gekwalificeerd voor de functie bijv.rijksvertegenwoordig hij is toch benoemd door de kroon, met al die rcn, met hem spion tegen over zijn eigen volk, toestemming vragen aan de witte nederlanders. treurig.
  witte nederlander die tot en met 2015 de laatste woord heeft met ander woorden donker dagen in de toekomst, is er een weg vrij voor de bevolking zijn keus zelf. margo bonaire heeft een keus gemaakt en krijg verschillende namen bonaire is land geworden van nederland, maar dan de volk, geen gelijkheid, belasting kantoor op bonaire heeft de model nederland waarom vallen dan al de toeslagen die wel in nederland hoort bij de belastingdienst en daar in bonaire niet, huur toeslag, kinderbudget, kinderbijslag, kinderopvang van alles te veel om te noemen, noem jij dat stabiliteit,bijv kan ikk je zeggen werken is prettig maar niet voor een salaris van 800 dollers en 378 voor de kresh.rijksdienst caribisch nederland geef een bedrag van 80 doller voor een uitkering voor mensen die niet kunnen werken en nog moeten hun bewijs van uitvaartverzekering mee brengen gebeurt dat in nederland is dat niet onmenselijk, je krijg geld als ik weet dat bij je dood hoef ik jouw niet te begraven. misschien dat je het niet weet bonaire is een openbaar lichaam van nederland na 5 jaar geevalueerd en op dat moment kan worden bezien wat het staatsrechtelijke eindmodel voor de eilanden al zijn.dan 5 jaar lang in afwachting en armoede. vooral voor de ouderen met de 514 doller ouderdompension en vroeger was het 975 antilliaanse gulden dat waren de goeie tijden. geef ons dat terug hoe sommige nederlanders de euros in wil ruilen voor opnieuw de guldens . margo met al die topamtenaren hoe komt zoveel chaos nog steeds op bonaire?
  het ben met heel veel dingens eens is maar met de meeste oneens

  al loopt de leugens zou snel toch achtervolg de waarheid hem wel,
  en leugens dat was het meest met deze hele avere tussen nederland en de artikel 134.

 7. Marcel Kross Marcel Kross

  Bonairianen en alle Antillianen, inclusief dus Aruba ( ik wijs de nederlandse “verdeel en heers” KOLONIALE politiek af !) waren ALTIJD al TWEEDERANGS burgers als KOLONIE van Nederland, met BANTUSTAN status, via het KOLONIALE STATUUT. Nu zijn de BES- eilanden door ANNEXATIE /GIBRALTARISATIE TWEEDERANGS “gemeenten” en de bewoners DERDERANGS burgers. ‘t Maakt de reeds bestaande KKKOLONIAAL- raSSistische verhoudingen, die nu al meer dan 350 jaar voortduren alleen maar ERGER en DUIDELIJKER ! Dàt is de KERN van de zaak.
  Ellen Bal, er bestaan GEEN Bonairiaanse NEDERLANDERS. Er bestaan Bonairiaanse ANTILLIANEN, die door Nederland KOLONIAAL BEZET ZIJN, al meer dan 350 jaar. Met 200 jaar DEPORTATIE en CONCENTRATIE KAMPEN (SLAVERNIJ). Dat is je , met alle anthropologische wijsheid natuurlijk niet geleerd op je VU- Universiteit, die als ALLE nederlandse universiteiten gesubsidiëerde KOLONIALE PROPAGANDA instellingen zijn. Door het gebruik van de LEUGENACHTIGE benaming ‘Bonairiaanse NEDERLANDER’ continueer je, misschien onbewust, de nederlandse KOLONIALE PROPAGANDA en BESMET je studenten ermee ! Niet wij POLARISREN maar JULLIE, KOLONIALE NEDERLANDERS !
  Om DEFINITIEF een EINDE te maken aan deze toestand van ONDERWERPING, OVERHEERSING , ONDERDRUKKING en UITBUITING is er maar ÉEN Weg: INDEPENDENCIA AWÒ !!
  Marcel Kross.

 8. Ing. Eugène E. Engelhardt Ing. Eugène E. Engelhardt

  Interessant alle reacties!

  Echter er zijn bepaalde mensen die de realiteit en de feiten NIET willen zien.

  Feit is dat de eilanden de status als Openbaar Lichaam hebben gekregen conform artikel 134 van de grondwet. Dat betekent zoveel dat de eilanden nog vlees nog vis zijn en zij hebben bijna niets meer te vertellen omdat de taken verdeeld zijn conform het takenpakket van oktober 2009 waarbij de REGERING van de BES-eilanden akkoord zijn gegaan met dit pakket! En nogmaals de eilanden zijn GEEN gemeente van Nederland! Voor alle duidelijkheid wil ik te kennen geven dat DE REGERING van Bonaire en NIET het volk van Bonaire gekozen heeft om deel te worden van Nederland, zij hebben alles eigenhandig en zonder inspraak van het volk (zie slotakkoord oktober 2006-juni 2008) en vergeet niet dat de regeringen van de drie eilanden Bonaire, Statia en Saba slechts uitgenodigden waren iedere keer als toehoorders en hadden iets maar ook niets te vertellen, Nederland (mevrouw Ank Bijleveld) sprak namens hun.

  Voor wat betreft onderwijs, er bestaat een onderzoek naar onderwijs op de BES-eilanden van januari 2009 waarin duidelijk staat omschreven wat de toestand van het onderwijs op die eilanden was op dat moment en ik geloof er heilig in dat nog weinig veranderd is.

  Over de Europese Nederlanders gesproken, feit is dat er duidelijk voor gezorg werd dat hoog opgeleide Bonairianen NIET op het eiland Bonaire kunnen komen werken omdat volgens de woorden van mevrouw Ank Bijleveld in een brief aan ons groep destijds (De Groep Bezorgde Bonairianen woonachtig in Nederland) niet wist of deze hoog opgeleide Bonairianen er zijn. Er werd ons verteld dat er zo’n 48 Bonairianen afgelopen tijd in dienst van het RCN zijn getreden en wij hebben dan de vraag gesteld van zijn het Bonairianen/Antillianen/Arubanen die vanuit het buitenland zijn aangenomen? Wij hadden deze vraag gesteld omdat wij weten dat er een hele legio aan personeel, die in dienst waren van het land NEderlandse Antillen naar het RCN zijn overgegaan en dat is een feit!

  Over onze taal Papiamento, het maakt niet uit hoeveel mensen er zijn in de wereld die een bepaalde taal spreken, als je naar dat land emigreer dan HOOR je te integreren in dat land en onder dat volk en hun normen en waarden aan te leren en deze te respecteren. Er bestaat zoiets als een Manifest voor bescherming regionale en nationale talen van minderheden dat uitgesproken is door de Raad van Europa! Sterker nog er is laatst in het nieuws geweest dat er nog één of twee personen zijn die nog leven in Indonesië die de oorspronkelijke taal spreken en men wil deze taal beschermen zodat deze niet uitsterft!

  Ik ben niet tegen niemand maar ben tegen het gedrag van mensen en feit is dat bepaalde Europese Nederlanders die woonachtig zijn op die eilanden hoogmoedig zijn en neerkijken op de geboren en getogen Bonairiaan, Statiaan, Sabaan enz. en dat is een kwalijke zaak! Laten wij het maar niet over velen van de bewindvoerders in Den Haag, ik kan vele namen noemen maar dan wordt dit stuk te lang.

  Een feit is dat hoe Nederland met onze bevolkingen op die eiland omgaat ONACCEPTABEL is! HEt artikel van mevrouw Ellen is voor mij persoonlijk heel duidelijk en begrijpelijk omdat ik dicht bij het vuur heb gestaan vanaf 2004 tot en met december 2010 en de feiten spreken voor zich en er zijn genoeg onderzoeken gedaan om Nederland op haar gedrag en handelswijze te wijzen. En de studenten hoeven niet besmet te worden met dit artikel want als zij zelf aangeven dat zij zich in bepaalde onderwerpen herkennen dan is dat geen mening maar een feit!

  Ik kan wel doorgaan maar zal het hierbij laten!

  Met vriendelijke groet,
  Ing. Eugène E. Engelhardt

 9. Ing. Eugène E. Engelhardt Ing. Eugène E. Engelhardt

  Ow ja, dit nog.

  Margo u zegt dat op Bonaire werk si voor degen die wil werken, hmmmm, is dat echt zo? RadioNederlandWereldOmroep (RNW) gaat banen schrappen door bezuinigingen vanuit Den Haag zo’n 100 man gaat naar huis dacht ik als het niet meer is en waar gaan deze mensen heen? Er is werk, wat voor werk, kunt u wat noemen?

  Tot over lange tenen en ons verleden, vergeet één ding niet en dat is dat Nederland altijd op ruggen van anderen “rijk” is geworden. Nederland heeft de eilanden in het verleden kaalgeplukt, kijk maar naar de goudmijnen op Aruba die er niet meer zijn, export van bepaalde tropische houtsoorten uit Bonaire, zoutwinning op Bonaire en nog een aantal eilanden. Kijk maar naar de Shell die Curacao met een asfalt meer achter heeft gelaten en waar men tot op heden niets doet om het probleem weg te nemen, niet te vergeten al die mensen die vergiftigd zijn geraakt door de de olieproductie van Shell (dit is tot op heden nog steeds het geval).

  Neemt u mij niet kwalijk maar als u met een HBO opleiding waarvoor u 4 jaar minmaal in de banken hebt gezeten en een studieschuld hebt opgebouwd, en u hebt jaren werkervaring en u hebt vaste lasten zoals hypotheek en een gezin om ervoor te zorgen, zou u dan genoegen nemen met een salaris dat een minimum loon of minder is? U zegt dat de partners van de Europese Nederlanders niet mogen werken, maar daar heeft onze minister Donner voor gezorgd dat de wetgeving zo in elkaar werd gezet en dat heeft de regering van het eiland niet gedaan.

  U mag weten dat ik een Bonairiaan ben die 17 jaar in Nederland heeft gewoond en gewerkt en mag een titel voor mijn naam dragen na het behalen van mijn HBO opleiding aan de hogeschool Arnhem en Nijmegen en ik ben daar erg dankbaar voor. Ik heb veel gedaan vanuit Nederland om mijn steentje bij te dragen aan Bonaire, maar doordat ik mondig en critisch ben wil niemand mij als werknemer hebben zowel het RCN als de regering van het eiland Bonaire niet en ik ben jaren bezig geweest met solliciteren maar tevergeefs. Geloof mij dat men in de Tweede Kamer niet graag mijn naam en die van anderen hoort, want wij zijn knap lastig, dat kunt u aan de heer Henk Kamp vragen als u wil.

  Ik zou graag willen zien dat wij elkaar als mensen gaan behandelen en respecteren, maar er is een zeer lange weg te gaan, het is niet onmogelijk, maar daar zal er jaren over heen gaan.

  Ik blijf altijd positief en scherp en houd nog steeds alle ontwikkelingen in de gaten op mijn geboorte-eiland Bonaire waar ik mijn ouders en veel familie heb wonen.

  Tot een volgende keer.

  Mvg,
  Ing. Eugène E. Engelhardt

 10. Sislyn Jonis Sislyn Jonis

  GOED ZO MIJNHEER ENGELHARDGT. EINDELIJK IEMAND DIE PRECIES ZEGT WAT GEZEGD MOET WORDEN.

 11. Carlos Carlos

  Ik wil niet helemaal terug gaan in de tijd. Ik blijf in heden. Ik heb al de reacties zorgvuldig en aandachtig gelezen. Maak niet uit op welke titel Ellen haar artikel had geschreven, haar verhaal heeft een grote kern van waarheid. Over feiten gesproken, Ing. Eugène E. Engelhardt heeft precies benoemd hoe het is en niet anders. Wij die van de Antillen afkomstig zijn werken en wonen in Nederland krijgen nooit de kans om uitgezonden te worden net als de Europese Nederlanders terwijl het zelfde werk doet. Ik kan een lange lijst benoemen van Bonairianse en Antilliaanse professionals die gesolliciteerd hebben op verschillende functie en worden onverklaarbare redenen afgewezen. Frappant is dat deze professionals niet goed genoeg zijn om op Bonaire te gaan werken maar wel in Nederland. Ook ben ik het feit eens dat er duidelijk voor gezorgd werd dat hoog opgeleide Bonairianse en Antilliaanse professionals NIET op het eiland Bonaire kunnen komen werken.
  Ik heb samen met nog veel meer van ons gesolliciteerd om in de penitentiaire inrichting op Bonaire te gaan werken zowel als technische bijstand en of helemaal te remigreren maar tevergeefs, het zelfde verhaal van Ing. Eugène E. Engelhardt geldt ook voor mij, te mondig en kritisch.
  Ik wil het hierbij laten en verzoek een ieder laten wij het artikel van Ellen niet bagatelliseren maar een lering uittrekken. Het is problematiek die de nodige aandacht nodig heeft voordat het te laat is.

  Mvg
  Carlos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *