Skip to content

Category: Studenten

In Memoriam: Alain Claude Rutishereka

Op 9 februari 2012 is Alain Claude Rutishereka, eerstejaars student in de bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, geheel onverwacht op de VU overleden aan een hartstilstand. Alain was in 2004 vanuit Burundi als asielzoeker naar Nederland gekomen, was Nederlands staatsburger geworden en had een woning en vriendengroep gevonden in Ankeveen. Hij kreeg hulp van Vluchtelingenwerk in Hilversum en verwierf een beurs van het UAF. Alain was met veel enthousiasme aan de antropologie studie begonnen; hij zag het als een nieuwe start voor een betere toekomst. De studie was een uitdaging, de inhoud inspireerde hem.

Hij wilde de antropologie gebruiken als een zoektocht naar kennis om zijn begrip van de mensheid te vergroten, zoals de  tegenstellingen en conflicten tussen verschillende groepen in Burundi en Rwanda. Hij was optimistisch. “Maakt niet uit, het komt goed” zei hij vaak, als hij aan zijn essay opdrachten werkte die in het Nederlands geschreven moesten worden. Hij bleef kalm en werkte gestaag en vol ijver door.

Leave a Comment

Antropologiestudent in de kerk

Door Zeger Polhuijs De afgelopen maanden heb ik een onderzoek gedaan in een rooms-katholieke kerk in Amsterdam Nieuw-West. Veel studiegenoten vulden hun ‘profileringsruimte’ in met een half jaar stage of studie in landen als Engeland, Spanje, Marokko, Zuid-Afrika, Brazilië, Peru, of Canada. Ik ging in de Lucaskerk naar diensten, at mee bij ‘open lunches’ in de ontmoetingsruimte, haalde oude foto’s van het internet, maakte korte praatjes met kerkgangers of hield uitgebreide interviews, bezocht bijbel- en katechismusavonden, leerde  nieuwe liederen, en dronk heel, heel veel koffie.

Deze onderzoeksstage was een eerste ervaring met zelfstandig onderzoek, onder begeleiding van het Meertens instituut. In het instituut werkte ik mee in het project ‘hedendaagse feestcultuur in Nederland’. De invulling van feest en ritueel in de Lucaskerk was mijn onderwerp.

1 Comment