Skip to content

‘De PVV moet helemaal niks!’

Geert Wilders (foto door Roel 1943)

Door Daan Beekers ‘De PVV moet helemaal niks!’ Dat twitterde Wilders afgelopen woensdag nadat waarnemend CDA partijvoorzitter Bleker op TV had gezegd dat het aankomende kabinet samenbindend moet zijn, niet splijtend. Maar de PVV moet helemaal niks. Het is typerend voor de politieke opstelling van die partij. Sterker nog, de PVV ontleent haar bestaansrecht aan dat ‘niks moeten’.

De partij gaat haar eigen gang, moet haar eigen gang gaan, omdat ze daar haar electorale kracht aan ontleent. Normen van fatsoenlijke omgang en menselijke waardigheid worden daarbij geregeld overschreden. Dat belooft weinig goeds voor een kabinet dat van gedoogsteun van de PVV afhankelijk is. Die partij zal zich immers blijven manifesteren, moeten manifesteren, als een partij die zich van niemand iets aantrekt, ook niet van de regeringspartijen.

Overigens is het merkwaardig dat het voor Bleker überhaupt nodig was te stellen dat de aankomende regering een samenbindende factor moet zijn. Even merkwaardig is het dat de politieke leiding van het CDA haar achterban blijft geruststellen met de mededeling dat Verhagen er heus wel voor zorgt dat grondrechten als anti-discriminatie en godsdienstvrijheid gewaarborgd blijven in het regeerakkoord. Want zou het geen vanzelfsprekenheid moeten zijn dat een kabinet gericht is op sociale binding, niet op splijting van de samenleving? En moet het niet voorgegeven zijn dat de grondrechten aan de basis staan van welk regeerakkoord dan ook? Dit is dan ook precies de zorg van de CDA-leden en anderen die kritisch staan tegenover samenwerking met de PVV, welk akkoord er ook komt.

In dat licht is het agreement to disagree tussen de beoogde regeringspartijen en hun gedoger de PVV bedenkelijk. Want, zoals Frans Leijnse beargumenteerde in De Volkskrant, een geaccepteerd meningsverschil is een gelegitimeerd meningsverschil. Door het verschil van mening over de islam te accepteren, legitimeren VVD en CDA feitelijk Wilders’ standpunt dat het een gevaarlijke, en dus te bestrijden, ideologie is – ook al onderschrijven ze dat standpunt niet. Bovendien zullen de kamerleden van de PVV gezien dit agreement to disagree waarschijnlijk verder (moeten) gaan in het opzoeken van de grenzen van wat ze kunnen zeggen. Immers, hun bestaansrecht en electoraat hangen er van af. Niks moeten, het is eigenlijk het enige dat de PVV wèl moet.

Daan Beekers is promovendus aan de Afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de VU. Hij schreef eerder over onder meer de winst van de PVV bij de afgelopen Europese verkiezingen en de presentatie van het Irakrapport van de commissie Davids. Zie ook de andere bijdragen op dit weblog over Wilders.

5 Comments

 1. Viktor Viktor

  “de PVV ontleent haar bestaansrecht aan dat ‘niks moeten’”

  Nou ja dat is natuurlijk niet helemaal waar. De PVV ontleent haar bestaansrecht allereerst aan tientallen jaren van links wanbeleid. Eerst was er Nederland, toen kwam links, toen kwamen er (gast)immigranten uit Marokko, Turkije, Bulgarije, Polen. Toen kwaren er begrotingstekorten, toen veel criminaliteit, toen Fortuyn en toen politieke moorden. Daarna kwam eigenlijk pas Wilders.

 2. Donya Donya

  Aaah, and here’s your trusty friend again, Daan. Connecting a jumble of ideas together with little to no causal connection whatsoever. But certainly no surprises.

  Viktor, when will you notice that your outbursts are not welcome here? Sorry if this is not diplomatic enough or too easily labeled as “frustrated” critique, but Viktor, you are a simply a racist bigot and this is not the place for that kind of expression. I don’t know what is the right place for you, but it is not here. Not even remotely.

  Let’s be clear. My comment is not meant to spark discussion, interaction, or mutual understanding (so I will not check, or be notified of, your response, if any). I just wanted to have told you this one time, although I’m sure I’m not the first to have this reaction after having read only part of the barrage of prejudiced commentary you have spewed all over this blog.

  I suspect that this is the kind of thing you enjoy provoking, but I just wanted to take a minute to make sure you get the message clearly nonetheless without any ambiguity, without indulging your facile “argumentation” with a susbtantive response, without apologizing for my supposed hypocricy of being too intolerant of intolerance (that all-too-cliche criticism against anti-racist arguments), and without seeking to convince you of anything. are you ready for the blog-comment smackdown? Your Racsim Is Not Welcome Here. The End.
  Donya

 3. Viktor Viktor

  Beste Donya,

  In dat geval raad ik jullie aan om eens te stoppen met het misbruiken van deze antropologische blog voor het ventileren van jullie politieke standpunten. Als je echter toch zo graag wilt doorgaan met het demoniseren en beledigen van Wilders en 1.5 miljoen kiezers, moet je zeker niet meteen gaan huilen als er een keer iemand niet met je eens is.

  Verder slaan je beschuldigingen van racisme kant nog wal. Ten eerste lijk je kritiek op geloof en/of ideologieën niet te kunnen onderscheiden van racisme. Ten tweede zul je van mij geen enkel negatief commentaar op deze blog vinden over welk ras dan ook. Wel wijs ik op de problemen van de multiculturele samenleving, overrepresentatie van bepaalde bevolkingsgroepen in de criminaliteit uitkeringsafhankelijkheid en de onevenredig hoge kosten van massamigratie op o.a. ons sociale zekerheidsstelsel. Dit is gewoon de waarheid en kan dus niet zomaar worden afgedaan als racisme. Dat is gewoon dom.

  Problemen met de multiculturele samenleving waren er al voordat Wilders zijn partij groot werd en het is dan ook onmogelijk dat Wilders deze heeft veroorzaakt. Het is dat ook een beetje triest dat jij en de zogenaamde wetenschappers op deze blog niet het onderscheid kunnen maken tussen verband en causaliteit, waarbij Wilders eerder een gevolg dan oorzaak is van de problematiek. De politieke mening van Daan dat de “PVV haar bestaansrecht ontleent aan ‘niks moeten’” is dan ook niets meer dan een doorzichtige poging om Wilders en zijn kiezers belachelijk te maken. Hierbij gaat hij al dan niet bewust voorbij aan de onderliggende maatschappelijke problemen. Ofwel traditionele linkse symboolpolitiek.

  Mijn advies aan jullie is om je gewoon weer eens lekker bezig te gaan houden met waar jullie goed in zijn: Antropologie en het beschrijven van vreemde culturen. Mochten jullie dan toch graag politiek actief willen zijn vinden er voldoende mogelijkheden op internet om je te kunnen uiten. Sluit je anders gewoon aan bij een partij als D66, Groen Links of de PVDA en leef je lekker uit. Maar ga niet lopen klagen en jammeren als je politieke meningen verkondigd op een blog en hier vervolgens kritiek op krijgt.

  Mvg, V.

 4. Donya Donya

  For the sake of clarification, I’d like to emphasize that my earlier comment was made on my own behalf. As the Spw “about” page makes clear, the authors on this blog “schrijven hun berichten op persoonlijke titel.” I wanted to make clear that this counts for my comment in response to the offensive and racist remarks above, and as an individual I stand by everything in my comment.

  I feel this clarification is necessary based on seeing the apparent confusion between — and grouping together of — my views expressed above, and the views of Spw as a whole or other individual authors on the blog.

 5. Viktor,

  1. Excuse me for having an opinion! We zijn er helemaal niet bang voor om op dit weblog, naast verslag van onderzoek, onze (politieke) mening te geven, inderdaad op persoonlijke titel (zoals Donya hierboven ook aanhaalt). Zoals in de rechterkolom promiment staat: Antropologen van de VU laten van zich horen in opinies, achtergronden en meer. Het weblog ambieert dus juist om zich te mengen in maatschappelijke en politieke debatten. Als het jou zo pijnigt om die opinies op dit weblog te vernemen, verplicht niemand je om die te lezen. En als je benieuwd bent naar onze onderzoeksresultaten kan ik je een lidmaatschap van de VU bibliotheek aanbevelen. Als trouw fan van dit weblog valt er misschien nog wel een korting voor je te regelen ook…

  2. Het is wel erg makkelijk om te proberen mijn kritiek op de PVV en Wilders in diskrediet te brengen door te stellen dat ik Wilders en zijn kiezers ‘beledig’, ‘belachelijk maak’ en, ja hoor, zelfs ‘demoniseer’. Dat is een erg ongeloofwaardige poging tot weerlegging van mijn (bescheiden) analyse van de politieke stijl die Wilders hanteert en die, zo stel ik, kenmerkend is voor de wijze waarop hij zich onderscheidt van andere partijen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *