Skip to content

Donya Alinejad inspireert studenten met proefschrift over Iraanse diaspora

foto: Mike Crosland
foto: Mike Crosland

 Door Eva de Jong.
Momenteel volgen derdejaars bachelorstudenten Antropologie het vak ‘Professionele en Thematische Oriëntatie’ onder leiding van Lenie Brouwer. Dit vak heeft als doel studenten bewust te maken van hun potenties en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Één mogelijk perspectief is promoveren, net Donya Alinejad. Zij verdedigde op 16 februari 2015 haar proefschrift ‘Next Generation Diaspora: The formation of Iranian American-ness among second generation migrant internet users in Los Angeles. De derdejaars studenten waren erbij.

Iraanse Diaspora
Donya promoveerde op haar proefschrift over de Iraanse diaspora in de Verenigde Staten en de vorming van virtuele gemeenschappen door middel van internet. Via het begrip identiteit onderzocht zij hoe internet het dagelijks leven van de Iraanse tweede generatie in de Verenigde Staten beïnvloedt. Volgens Alinejad zijn internationale betrekkingen op internet sterk geïndividualiseerd en weerspiegelt de virtuele wereld hun politieke overtuigingen. Daarnaast onderzocht zij welke invloed offline Iraanse gemeenschappen hebben op internet en wat hun invloed is op de politieke verhoudingen tussen Amerika en Iran. Alinejad concludeert in haar proefschrift dat Iraanse-Amerikanen internet gebruiken om zich zowel te distantiëren van Iran als om verbinding te houden met Iran. Door middel van internet is de Iraanse diaspora in de Verenigde Staten steeds meer een cultureel centrum voor gemigreerde Iraniërs die verspreid over de wereld wonen.

De promotie
Tijdens de ceremonie werd Donya Alinejad aan de tand gevoeld over haar proefschrift door een aangestelde promotiecommissie. Vijf mensen waaronder Lenie Brouwer van de VU CAO afdeling, stelden vragen aan de kandidaat ter opheldering van haar proefschrift. De leden van de commissie hadden verschillende wetenschappelijke expertises, maar hadden allen een raakvlak met het werk van Alinejad. In de commissie zaten onder andere Mehdi Bozorgmehr, een Amerikaans-Iraanse hoogleraar gespecialiseerd in de Iraanse diaspora, Suzanne Legêne, hoogleraar Geschiedenis aan de VU en Jeroen van de Kloet, hoogleraar Globalisering  aan de UvA. De laatstgenoemde bekritiseerde Alinejad bijvoorbeeld door te stellen dat zij internet als een statisch fenomeen omschreef en de ontwikkeling van het internet negeerde. Volgens De Kloet zijn internet en sociale media in 2008 niet hetzelfde als in 2014. Alinejad verdedigde zich echter met het argument dat de ontwikkeling van het internet niet onder haar onderzoek viel, en dat zij uitsluitend keek naar hoe internet de Iraanse diaspora beïnvloedde.

Etnografische methode
Alinejad werd door de commissie zowel geroemd als bekritiseerd voor haar etnografische benadering in haar proefschrift. Aan de ene kant geeft de etnografische methode goed inzicht in hoe de tweede generatie Iraanse-Amerikanen hun identiteit en de rol van het internet ervaren. Aan de andere kant werd gesteld dat zij door deze methode minder oog had voor grotere stromingen van de Iraanse diaspora. Voor derdejaars studenten was deze discussie leerzaam en stimuleert die ons om kritisch naar ons eigen werk te kijken en gebruikte methodes goed te verantwoorden.

Hora est
Na een uur werd Alinejad door het ‘Hora est’ van de pedel verlost van de moeilijke vragen van de promotiecommissie. De opluchting was duidelijk van haar gezicht af te lezen toen de pedel de Latijnse woorden uitsprak. Vervolgens trok de  commissie zich terug om zich te beraden over de promotie. Een kwartier later kwam de commissie terug om Alinejad mede te delen dat haar promotie was goedgekeurd en haar de doctorstitel werd verleend. Hierna spraken haar promotoren, Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de VU, de laudatio uit. In deze lofrede haalden zij positieve herinneringen op tijdens het begeleiden van het onderzoek van Alinejad, waarbij ook haar rol als activiste werd genoemd.

Leerzaam
Voor de derdejaars studenten was het bijwonen van de promotie van Alinejad een mooie en leerzame gebeurtenis. Los van het feit dat wij meer te weten zijn gekomen over de Iraanse diaspora, is het meemaken van een promotie een interessante ervaring. Door de verschillende protocollen en tradities is een promotie een mooi schouwspel. Hopelijk spelen een paar van de huidige derdejaars studenten ooit een hoofdrol in deze ceremonie!

Eva de Jong is bachelor student Culturele Antropologie en Rechten aan de VU. Zij is tot eind februari ook redacteur van StandplaatsWereld geweest. Hierbij danken wij Eva tevens voor haar enthousiaste bijdrage aan het weblog.

 

3 Comments

 1. drs ing Henk Uijttenhout drs ing Henk Uijttenhout

  “….distantiëren van Iran als om verbinding te houden met Iran.” Gaat het hierbij om distantie van de politiek en verbinding met familie en (studie)vrienden? Dat zou ik me kunnen voorstellen. Ik neem aan dat zowat alles wordt afgeluisterd en/of vastgelegd.
  Met de Leidse musea op korte afstand heb ik mij altijd geïnteresseerd voor de wortels van onze beschaving in het nabije en verdere oosten. Ik hoop dat men daar de kans krijgt om in elk geval de kern van die belangrijke cultuur te behouden. De westerse cultuur stort ook een hoop bagger en ellende over de wereld.

  De onvoorstelbaar snelle ontwikkeling van de electronische media geeft mij bijvoorbeeld sinds kort de kans om mee te kijken en te luisteren in een kantoor aan de andere kant van de wereld. Die ontwikkeling in een paar jaar vereist m.i. een aparte studie vanuit een andere discipline.
  Dank voor de tekst en succes verder.

 2. […] deze periode heeft zij verschillende stukken voor Standplaatswereld geschreven, zoals een stuk over de promotie van Donya Alinejad en een blog over haar ervaringen als uitwisselingsstudent in Los […]

 3. […] deze periode heeft zij verschillende stukken voor Standplaatswereld geschreven, zoals een stuk over de promotie van Donya Alinejad en een blog over haar ervaringen als uitwisselingsstudent in Los […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *