Skip to content

Dreamocracy: vluchtelingen als expert-docenten op middelbare scholen

Door Freek Colombijn    Mijn ouders waren tieners toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en in de twintig toen Nederland bevrijd werd. Ze hebben aan den lijve ondervonden hoe het is om te leven in een land dat niet meer vrij is. Mijn moeder werkte als koerierster voor het verzet en mijn vader werd te werk gesteld in Duitsland en dook tijdens een verlof in Nederland onder om niet terug te hoeven. Ze hebben hun kinderen zeker niet achtervolgd met verhalen over de oorlog, maar wat wij wel met de paplepel ingegoten kregen was het belang van democratie en vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, 5 mei is een dag om de vrijheid te vieren (en 4 mei een dag om stil te staan bij de mensen die hun leven verloren in de strijd om de democratie te herstellen). Bij elke verkiezing gingen zij, en ga ik, stemmen: als een recht, maar ook als een plicht en als een voorrecht.

Voor kinderen van nu is de afstand tot de Tweede Wereldoorlog groot geworden en zelfs de veel recentere keuze “liever rood dan dood” (met de implicatie dat een bezetting door de Sovjet Unie een reële mogelijkheid was) zal de meeste jongeren niets zeggen. Gelukkig lijkt democratie een zeker goed geworden, maar daarmee is het ook moeilijker om het belang van democratische waarden te leren.

Dreamocracy is een onderwijsprogramma dat probeert schoolkinderen die belangrijke les, democratie is kostbaar, op een originele manier bij te brengen. Dreamocracy is een programma opgezet door de stichting The Pith of Learning (http://www.thepithoflearning.com/). Dreamocracy wil vluchtelingen als expert-docenten op scholen inzetten. Zij kunnen wel nog, als ooit mijn ouders, uit eigen ervaring vertellen hoe het leven een nachtmerrie kan worden als je niet in een democratie leeft.

Dreamocracy brengt scholieren niet alleen de waarde van democratie bij, maar ook de les dat er aan vrijheden grenzen gesteld moeten worden. Als je anderen de ruimte wilt geven om vrij te zijn, zal je jezelf soms moeten inperken. Deze laatste les kunnen we overal om ons heen zien. Een voorbeeld: nadat President Soeharto in Indonesië ten val was gekomen en demonstranten succesvol de democratie weer opgeëist hadden met de roep om “reformasi!”, waren er brommerrijders die door een rood stoplicht scheurden terwijl ze “Reformasi” riepen. Het negeren van het stoplicht was een politieke daad van vrijheid. Maar zo is democratie natuurlijk niet bedoeld. Vrijheid betekent ook jezelf beperkingen opleggen en grenzen van anderen respecteren.

Ik probeer gewoonlijk mijn stukken voor Standplaatswereld een ironische toon mee te geven, maar niet deze keer. Het is onverhuld moraliserend, omdat ik Dreamocracy heel belangrijk vind. Het programma om vluchtelingen als ervaringsdeskundigen in te zetten levert niet alleen een mooie, belangrijke school les op, maar heeft nog een tweede positief effect. Vluchtelingen worden doorgaans gezien als mensen die dingen missen: ze hebben geen huis, geen werk, geen bezittingen, misschien geen verblijfsstatus en geen compleet gezin. Maar dankzij Dreamocracy blijkt opeens dat ze iets hebben wat Nederlanders niet hebben: unieke en belangrijke kennis. Dreamocracy is niet alleen een belangrijk lesprogramma voor middelbare scholieren, maar ook een project dat terloops helpt vluchtelingen te integreren in de Nederlandse samenleving en hen voorlopig een plaats te geven. Voor Dreamocracy zijn vluchtelingen niet een probleem, maar een belangrijke verrijking van de Nederlandse samenleving.

Tot slot het belangrijkste punt. Dreamocracy heeft jullie financiële steun nodig. Een pilot in Nijmegen werkte heel goed, maar het project moet nu op grotere schaal worden uitgerold. Daarvoor heeft The Pith of Learning geld nodig: om meer expert deskundigen te trainen in hoe les te geven (ervaring alleen is niet genoeg) en om lesmateriaal te maken. Als die investering gedaan is, kan het project zichzelf continueren met behulp van bijdragen van scholen die Dreamocracy inhuren. Maar vóór scholen Dreamocracy op grote schaal kunnen inhuren, moet het programma staan. The Pith of Learning is daarvoor een crowdfunding campagne begonnen die voortvarend van start is gegaan, maar nog niet het streefgedrag binnen heeft. Ga daarom alsjeblieft naar http://whydonate.nl/dreamocracy/project/ en steun Dreamocracy. De crowdfunding campagne loopt nog maar tot en met 27 april. Geef. Nu.

Freek Colombijn

Wat feiten: The Pith of Learnign heeft een ANBI status; je gift is aftrekbaar van je belastbaar inkomen. The Pith of Learning is gelieerd aan Wij zijn van Pit (http://www.wijzijnvanpit.nl/). Wij zijn van Pit is een jonge onderneming die een brug wil slaan tussen burgers en de overheid. De onderneming wordt geleid door vier vrouwen met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond; twee van hen zijn oud-studenten van mij. De stichting The Pith of Learning is opgericht om andere inkomstenbronnen te vinden, die een bedrijf niet kan aanboren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *