Skip to content

Flirten met god

Op 10 mei promoveerde Koert van der Velde op de studie Flirten met God: Religiositeit zonder geloof.

Zijn boek ontwikkelt de gedachte dat zich in Nederland een a-gelovige religiositeit ontplooit: er komen steeds meer mensen die wel religieus zijn, maar die niet geloven in ‘metafysica’, in God of goden.  De leden van de leescommissie die tijdens de promotie opponeerden waren: prof.dr. Meerten ter Borg (RUL), prof.dr. Erik Borgman (UvT), prof.dr. Andre Droogers (VU), prof.dr. Dick Houtman (EU) en prof.dr.  Harry Kunneman (Univ. V. Humanistiek). Prof. Anton van Harskamp is eerste promotor, prof.dr. Johan Goud (UU) is tweede promotor.

Het boek plaatst nog meer twijfels bij de (inmiddels al behoorlijk bekritiseerde) secularisatiethese. Ook al blijft kerkbezoek afnemen, en nemen tegenwoordig steeds meer mensen aan dat er geen persoonlijke god bestaat, toch weigert de religie te sterven. Mensen verhalen geïmponeerd of enthousiast over belevenissen die ze als ‘religieus’ duiden. Ze hebben god gezien of gevoeld. Maar ze horen niet bij een kerk, of een geloofsgemeenschap. Ze hebben het zélf meegemaakt, en dat is in de meeste gevallen voor de betrokkenen afdoende. Men zoekt noch verlangt naar een collectief. Dat gaat in tegen zowel de tradionele religies, die de gemeenschap hoog in het vaandel hebben, als tegen de intuïtie dat dergelijke ervaringen of overtuigingen vragen om een delen ervan. Het roept bovendien een intrigerende vraag op: als dergelijke ervaringen tegenwoordig vaak voorkomen, of er in ieder geval melding van wordt gemaakt, is het dan wel een individueel, ‘contingent’ verschijnsel?

Voor wie het wil weten: de promotie en/of het boek! En zie ook de boekrecensie in het VU Magazine:  http://vu.onlinetouch.nl/30/12#/12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *