Skip to content

“Ik heb geen tijd om vakevaluaties in te vullen…”

Studenten achter de computer. Bron: Flickr
Studenten achter de computer. Bron: Flickr

Door Ike Haasjes en Chaima Tawfik. Na elk gevolgd vak zien wij – studenten – in onze mailbox een verzoek verschijnen om een evaluatie in te vullen. Lang niet elke student grijpt deze kans aan om direct invloed uit te oefenen op het onderwijs dat hij of zij volgt. Echter voor de meeste studenten is de kwaliteit van onderwijs wel degelijk een belangrijk onderwerp waar zij een stevige mening over hebben wanneer hiernaar wordt gevraagd. Waarom worden vakevaluaties dan niet door meer studenten ingevuld? Zijn wij lui? Zien we niet wat er met onze feedback gebeurt? Of geven de online vragenlijsten ons niet voldoende de ruimte om werkelijk onze mening te geven over ons onderwijs?

Voor studenten is het niet alleen belangrijk om interessante en leerzame vakken te volgen, maar ook om een duidelijke en coherente opbouw in kennis te ervaren, die bijdraagt aan het worden van een goede antropoloog. Het is belangrijk dat elk vak op zichzelf geëvalueerd wordt en dat docenten feedback krijgen op hun eigen handelen. Het is echter ook belangrijk dat wij allemaal – studenten en docenten – nadenken over het onderwijs dat wij volgen en bieden, en ons constant afvragen of dit correct in elkaar steekt. Het lijkt of de online vragenlijsten alleen gericht zijn op de ervaring van een specifiek vak, echter wordt er soms vergeten dat er altijd ruimte is om in je eigen woorden te vertellen wat je vindt van een vak. In deze ruimte kun je ook je gedachten delen over het nut van dit vak voor de opleiding en je mening over de plaatsing in het curriculum. Je mening hierover zal zeker gelezen worden én door docenten, management en de opleidingscommissie gebruikt worden om jouw onderwijs te verbeteren.

Hoe gaat het dan precies met die evaluaties, vraag je je af? Studenten hebben twee weken om ze in te vullen, daarna lezen de betreffende docenten zorgvuldig de feedback en geven zij een reactie aan de studenten. Daarmee is de kous echter niet af! De evaluaties worden ook bekeken door het opleidingsmanagement en de opleidingscommissie, waarin zowel studenten als docenten zetelen. Zij nemen de prestaties van alle docenten en de scores van vakken nog eens keer kritisch onder de loep. Ook de opmerkingen van studenten over extra studiekosten, het nut van de literatuur en de plaatsing van het vak in de opleiding vormen aanleiding voor het stellen van kritische vragen en het aandringen op verandering waar dat nodig is.

Docenten van de faculteit Sociale Wetenschappen worden geroemd vanwege hun toegankelijke houding. Zij staan erom bekend dat ze telkens nieuwe uitdagingen zoeken en constant reflecteren op hun handelen, als onderzoeker en als docent. Zij maken zich hard voor interpersoonlijke relaties met studenten, maar bovenal voor kwalitatief onderwijs. Ook geven docenten vaak meerdere vakken, en kom je ze dus nog vaak tegen. Telkens als jij denkt, ‘ik heb geen tijd om vakevaluaties in te vullen’, vergeet dan niet dat jouw evaluatie van de vorige keer kan zorgen voor een aangenamere ervaring de volgende keer!

 Wij, de studentenleden, van de opleidingscommissie culturele antropologie en ontwikkelingssociologie hebben jullie input hard nodig! Vond jij de te bestuderen stof niet aansluiten op de tentamen vragen? Vond jij de docent niet sterk in zijn manier van lesgeven? Wil jij verandering zien? Vul dan elke periode je vakevaluaties in, en dan gaan wij voor jou aan de slag!

 Heb je vragen? Twijfel dan niet en contacteer ons via: ocb-sc-cao.fsw@vu.nl

*Iedere opleiding aan de VU heeft een opleidingscommissie (OLC) waar zowel studentenleden als docentenleden in zitten. Het doel van deze commissie is het evalueren van het aangeboden onderwijs, het signaleren van problemen hierin en het adviseren over aan te brengen verbeteringen. Wij nemen feedback van studenten serieus en spreken het management aan wanneer blijkt dat het aangeboden onderwijs ondermaats is. Dit kunnen wij enkel realiseren wanneer wij weten waar de behoeften van de studenten liggen; laat het ons dus weten en vul de vak evaluaties tijdig in!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *