Landbouwgrond is handelswaar

foto door: fyunkie

In Groningen vond op 28 en 29 oktober jongstleden een conferentie plaats over de commercie van landbouwgrond in Afrika. Collega Sandra Evers speelde daarin een prominente rol, en kwam dan ook uitgebreid aan het woord in het artikel dat de Volkskrant daags voor de conferentie aan het thema wijdde. Lees het artikel Landbouwgrond is handelswaar voor meer informatie.

3 Comments on “Landbouwgrond is handelswaar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *