Skip to content

Landbouwgrond is handelswaar

foto door: fyunkie

In Groningen vond op 28 en 29 oktober jongstleden een conferentie plaats over de commercie van landbouwgrond in Afrika. Collega Sandra Evers speelde daarin een prominente rol, en kwam dan ook uitgebreid aan het woord in het artikel dat de Volkskrant daags voor de conferentie aan het thema wijdde. Lees het artikel Landbouwgrond is handelswaar voor meer informatie.

3 Comments

  1. […] In de andere bijdragen op de jaarlijkse Antropologendag werden concrete voorbeelden van antropologie in de praktijk gepresenteerd. ’s Ochtends vertelden drie masterstudenten van het jaar 2009-2010 over hun afstudeeronderzoek. Aliene van Dijk sprak over haar onderzoek in een dorp in Madagascar waar de bevolking niet meewerkte aan het registreren van het grondbezit. Zij kwam er achter dat er sprake was van min of meer verborgen vormen van verzet tegen deze landregistratie en dat mensen hiervoor begrijpelijke redenen hebben (zie ook het recente Volkskrant interview met collega Sandra Evers over ‘landbouwgrond als handelswaar’). […]

  2. […] van eigenaar van de lappen grond voor de lokale bevolking. Eerder publiceerde dit weblog al een interview met haar in De Volkskrant over dit thema. Ook sprak ik met universitair hoofddocent Internationale […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *