Skip to content

New Titles on Land Struggles in Africa

Afgelopen zomer publiceerde SCA-medewerker Sandra Evers, met anderen, twee bundels met (voorlopige)  resultaten van haar huidige onderzoeksproject. We vroegen haar naar enkele achtergronden en plaatsen daaronder korte presentaties van beide boeken.

In het kader van welk project verschenen beide boeken? Wat zijn de thema’s van dat  project?

Beide boeken komen voort uit ons onderzoeksprogramma “Development as a Trojan Horse? Foreign Large-scale Land Acquisitions in Ethiopia, Madagascar and Uganda”, waarvoor NWO-Wotro ons in 2011 subsidie toekende. We kregen hiermee de kans om met een team van vier promovendi en een post-doc. vergelijkend onderzoek te doen naar grootschalige landprojecten in Afrika en Madagascar.

Wat zijn de respectievelijke bedoelingen, de ambities, van deze boeken?

Het boek “Africa for Sale? Positioning the State, Land and Society in Foreign Large-Scale Land Acquisitions in Africa” stelt de vraag naar de rol van de staat bij de totstandkoming, implementatie en uitvoering van de landprojecten. De rol van de staat is tot op heden onderbelicht gebleven. Het andere boek zoomt in op Madagascar waar de staat land probeert in te zetten bij de “ontwikkeling” van het enorme eiland. Er is echter een enorme competitie om dit land en velen willen zich toegang verschaffen: natuurbeschermers, mijnbedrijven, landbouwondernemingen, en zo komen kleine boertjes in de verdrukking. In 2009 moest de toenmalige president Ravalomanana zelfs het veld ruimen nadat de militairen de macht grepen. De land- en ontwikkelingspolitiek van de president en zijn vermeende “uitverkoop” van Malagasy land werden hem daarmee zwaar aangerekend.

Beide zijn bundels – wat zijn de verbindende ‘rode draden” van beide boeken?

In “Africa for Sale?” wordt de vraag naar de rol van de staat middels een vergelijking van een rijk palet aan Afrikaanse landen centraal gesteld. Terwijl in “Contest for land in Madagascar” nader wordt stilgestaan bij de waarde die land vertegenwoordigt voor verschillende groepen belanghebbenden zoals natuurbeschermers, beleidsmakers, mijnbedrijven maar vooral ook voor lokale landgebruikers die het al generaties lang verbouwen. Voor hen is land de kern van hun economisch, sociaal en cultureel bestaan. De Malagasy zijn letterlijk verworteld met hun land via de voorouderlijke tombes die er zich bevinden. Zij hebben dan ook heel wat te verliezen als ze hun land kwijtraken onder het mom van een bijdrage aan “ontwikkeling”. Want zoals mensen mij tijdens mijn eigen veldwerk in Madagascar vertelden: “Ontwikkeling is in harmonie leven met je voorouders.” En dat is nogal een wat andere definitie dan die van de Wereldbank en andere internationale organisaties.

De genoemde boeken zijn:

Contest for Land in Madagascar:Environment, Ancestors and Development

Sandra J.T.M. Evers, Gwyn Campbell, Michael Lambek (eds.)

60308The Malagasy possess a profound religious, socio-political and economic attachment to land which connects individuals and kinship groups with the ancestors. International stakeholders value Madagascar for its biodiversity, minerals and agricultural potential, while the Malagasy state views land as the necessary platform for its economic development. This collection presents original research by established and rising scholars across a broad spectrum of disciplines, including Human Genetics, Anthropology and History. Authors focus on land as the pivotal factor underlying the economic, social and religious structures of Malagasy society and its relationship with outsiders, aiming to provide new insights into the issues underlying Madagascar’s ongoing economic and political malaise.

Zie: http://www.brill.com/contest-land-madagascar

Africa for Sale? Positioning the State, Land and Society in Foreign Large-Scale Land Acquisitions in Africa

Sandra J.T.M. Evers, Caroline Seagle, Froukje Krijtenburg (eds.)

Africa for sale 58169

The past several decades have witnessed a rise in foreign and domestic investments in Africa’s arable land. While such land projects are currently the focus of widespread media and scholarly interest, the role of the state in driving, negotiating and facilitating these acquisitions deserves closer attention. This book analyzes how state land policies, stakeholder interactions and privatization schemes interact to facilitate large-scale land acquisitions. It includes a study of the various forms of state intervention, the influence of foreign agencies, governments and private entities, and a look at how states interact with local populations. The inclusion of case studies in settings throughout the African continent should attract the interest of both an academic and non-academic readership.

Zie: http://www.brill.com/africa-sale

One Comment

  1. Lease Contracten verplicht maken op basis van Curreculeum Vitea bij uitoefenen van agrarische of veeteeltkundige activiteiten.
    Nieuwe leasecontracten op basis van agrarische en veeteeltkundige producten, jams, chutneys, roasted potatoes, limanedes, spices roasted meat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *