Skip to content

Open brief over huwelijksmigratie aan Tweede Kamer

Antropologen van de VU en hulpverleners van diverse instellingen hebben onderstaande brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer Commissie  Wonen Werken en Integratie naar aanleiding van de voorgestelde veranderingen in de wetgeving ten aanzien van huwelijksmigratie

 Betreft: AO Inburgering Buitenland en Huwelijksmigratie

 Amsterdam, 15 november 2009

 Geachte Commissieleden,

 Onderstaande personen, actief op het gebied van inburgering, emancipatie en het waarborgen van rechten voor vrouwen en kinderen enerzijds, strijd tegen huiselijk geweld, gedwongen huwelijken en achterlatingen anderzijds, roepen u op kritisch te staan tegenover voorgestelde, aanvullende maatregelen tegen gezinsmigratie. Wij zetten ons in tegen huiselijk geweld, gedwongen huwelijken en achterlatingen en steunen het streven van het kabinet om deze praktijken te bestrijden. De nu voorgestelde maatregelen zullen volgens ons echter geen bijdrage leveren om deze praktijken tegen te gaan en een vrije partnerkeuze te waarborgen. Het tegengaan van huwelijksdwang en consanguïne (neef-nicht) huwelijken vraagt om andere maatregelen. We vinden het onjuist dat deze praktijken een legitimering gaan vormen om gezinsmigratie te beperken. Voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op oneigenlijke argumenten, zowel principieel als praktisch. In een bijlage lichten we onze argumenten toe.

Met vriendelijke groeten,

Edien Bartels, onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam
Fatma Bouchataoui; beleidsmedewerkster COS Zuid-Holland
Samira Bouddount: advocaat in Amsterdam
Ellie van den Brom; advocaat in Amsterdam
Lenie Brouwer, onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam
Malika Elmouridi; adviseur Enzovoort Arnhem
Latifa Lazaar; voorzitter Stichting Kezban, lid Landelijke Werkgroep Mudawwanah
Gerda Nijssen, directie Donna Daria Rotterdam
Karima Ouchan, SMN projectleider ‘aan de goede kant van eer’
Oka Storms, onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam
Saniye Tezcan, lid bestuur Stichting Kezban, lid landelijke Werkgroep Mudawwanah
Joke Verkuijlen; lid bestuur St. Steun Remigranten, lid Landelijke Werkgroep Mudawwanah
Marianne Vorthoren, beleidsmedewerkster SPIOR Rotterdam
Renée de Zwart, medewerker Nisa for Nisa Amsterdam

Bijlage

Als meest centrale, principiële, punt tegen voorgestelde maatregelen noemen we de beperking van het recht op vrije partnerkeuze. Door voorgestelde maatregelen wordt het kiezen van een huwelijkspartner ernstig beperkt en daarmee zijn deze maatregelen een aantasting van de rechten van een deel van de bevolking op vrije partnerkeuze. Wanneer de staat zulke vergaande voorwaarden stelt aan de keuze van een huwelijkspartner is er sprake van inmenging van de staat in het privéleven van burgers.
            Bovendien zijn deze maatregelen discriminerend. Als iemand een hoog inkomen heeft en hoog is opgeleid, heeft deze persoon meer mogelijkheden tot vrije partnerkeuze dan iemand met een laag inkomen en een lage opleiding.
             Daarnaast zijn er een aantal meer praktische argumenten. In uw nota van 2 oktober over de kabinetsaanpak huwelijks- en gezinsmigratie wordt gezinshereniging niet onderscheiden van gezinsvorming. De recente toename van gezinsmigratie komt voor een groot deel voort uit gezinshereniging, vooral onder groepen die kort geleden als vluchtelingen in Nederland zijn toegelaten. Daar hebben zij recht op volgens Europese verdragen. 
          Gezinsvorming betreft het aangaan van een huwelijk met een partner uit het land van herkomst, meestal het land van de ouders. Juist die gezinsvorming is de afgelopen jaren fors gedaald mede dankzij de al bestaande maatregelen. Uit onderzoek blijkt dat de tweede generatie migranten partners uit de landen van herkomst steeds meer als ‘van een andere cultuur’ gaat zien. De voorkeur wordt in toenemende mate gelegd bij partners die in Nederland zijn opgegroeid.  
         Door gezinsmigratie tegen te gaan worden gedwongen huwelijken niet voorkomen. Elk gedwongen huwelijk is er een te veel maar het probleem is toch vooral dat het stempel ‘dwang’ niet makkelijk te geven is. Huwelijksdwang is niet af te bakenen in zwart of wit. Er zijn verschillende factoren die hier een rol spelen, zoals communicatie tussen ouders en kinderen, relaties met de familie in het land van herkomst, en tot slot de ervaring van dwang, die verschilt naar plaats en tijd. Bovendien zijn niet alle gedwongen huwelijken ‘importhuwelijken’ en zijn ook niet alle ‘importhuwelijken’ gedwongen huwelijken. Er bestaat een gedeeltelijke, maar zeker geen volledige overlap.
      Eenzijdige focus op gezinsmigratie leidt de aandacht af van waar het echt om zou moeten gaan: effectieve maatregelen tegen huwelijksdwang. Hetzelfde geldt voor consanguïne (neef-nicht)huwelijken. Er is geen onderzoek verricht naar de relatie tussen consanguïniteit en huwelijksdwang. Er zullen wel gevallen zijn van huwelijksdwang bij consanguïne huwelijken maar er is geen reden aan te nemen dat er een directe samenhang bestaat. Ook het gezondheidsrisico voor kinderen kan niet doorslaggevend zijn. Statistisch gezien hebben vrouwen boven 35 jaar eenzelfde of meer risico om een gehandicapt kind te krijgen dan consanguïne paren. Door gezinsmigratie tegen te gaan kunnen consanguïne huwelijken niet voorkomen worden, niet voor partners die in Nederland willen gaan wonen en voldoen aan de beperkende maatregelen, zelfs niet wanneer consanguïne huwelijken voor de Nederlandse wet zijn verboden. Daarnaast is nauwelijks na te gaan hoe de graad van bloedverwantschap loopt in de landen van herkomst. Er zijn ook signalen dat consanguïne huwelijken onder de tweede generatie ter discussie worden gesteld. Een verbod op neef-nicht huwelijken is daarom vooral symboolpolitiek.

Edien Bartels heeft eerder over dit thema op StandplaatsWereld gepubliceerd.

4 Comments

 1. El-Bekkai Saidi El-Bekkai Saidi

  Beste dames en heren,

  Jullie actie wordt zeer gewaardeerd. Deze zwakke groep heeft in ieder geval hoop dat er toch mensen in deze wereld bestaan, jullie allemaal, die nog om echte liefde tussen mensen geven en de keuze van een huwelijskpartner rspecteren.

  Namens al die mensen hartelijk dank.

  E. Saidi

 2. Viktor Viktor

  “Echte liefde en recht op vrije partnerkeuze?”

  Laten we vooral de maatschappelijke problemen en kosten van de massa emigratie maar blijven negeren. Ga liever eens onderzoek doen naar wat binnen het IND, “ketenmigratie”, “de wisseltruuk”, “de Europa- route” etc. wordt genoemd. Is ook best interessant Antropologisch onderzoek toch?

  En als het “echte” liefde betreft dan zullen zelfs strengere Nederlandse partnermigratie wetten deze mensen er niet van weerhouden om samen gelukkig hun leven door te brengen. En zeg nu zelf… zo een berghutje in het Marokkaanse rifgebergte is toch best romantisch?

  Lees liever de reactie van de blog van Wilders:

  Vz,

  We hebben het vandaag over partner- en gezinsmigratie: de ware motor achter de voortgaande massa- immigratie!

  Dit type migratie is er bijvoorbeeld debet aan dat de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in ons land nu resp. 341.000 en 378.000 mensen telt.

  De partner en gezinsmigratie is dus door bijzonder veel mensen aangegrepen om verblijfsrecht in Nederland te krijgen.
  Ook door kwaadwillenden, die met schijnrelaties de boel op kinderlijk eenvoudige wijze bedonderden!

  Laten we kijken naar de praktijk: we weten dat heel veel allochtonen een partner uit het land van herkomst halen.
  Na drie jaar krijgt die partner zelfstandig verblijfsrecht. Dan is het verblijfsrecht niet meer afhankelijk van de relatie waarmee het verkregen is.

  Veel relaties duren dan ook niet veel langer dan die 3 jaar, waarna beide partners weer nieuwe partners uit het land van herkomst halen.
  En die nieuwe partners doen dat op hun beurt ook vaak weer!

  Dit sneeuwbaleffect van ketenmigratie heeft er voor gezorgd dat letterlijk halve dorpen uit het Marokkaanse rifgebergte en het Turkse Anatolië naar Nederland zijn geïmporteerd.

  En we …

  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2341&Itemid=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *