Skip to content

Palestine Online: nieuw boek van VU alumna

Bron: FSW nieuwswebsite

Miriyam Aouragh, die eind jaren negentig afstudeerde bij Sociale en Culturele Antropologie (VU) en onlangs promoveerde aan de UvA, publiceerde vorige maand haar boek ‘Palestine Online. Transnationalism, the Internet and the Construction of Identity’.

Voor de Palestijnse diaspora en de gemeenschappen in ballingschap is internet een belangrijk medium geworden bij de vorming van hun nationale en transnationale Palestijnse identiteit. In haar boek beschouwt Aouragh het internet als een plek en een instrument voor Palestijnse groepen in Palestina, Jordanië en Libanon om met elkaar in contact te komen. Ze onderzoekt hoe zij de internettechnologie gebruiken en welke beperkingen de oorlogssituatie oplegt.

Bovendien kijkt ze hoe de ‘generatie van nieuwe idealen’ zich via hun virtuele activiteiten verzoent met de politiek en zelf bepaalt onder welke soevereiniteit ze vallen. Ze ontwerpen via het internet een nieuw, virtueel ‘Palestijns thuisland’ en krijgen zo de ruimte om het verleden te hervinden, mobiliteitskwesties te overwinnen en sociale veranderingen in te zetten. Het boek bekijkt de getroffenen van het conflict met Israël vanuit een nieuwe invalshoek, waardoor we de relatie tussen electronische media, politiek en nationale identiteit beter leren begrijpen.

Miriyam Aouragh is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en werkt nu aan het Oxford Internet Institute, University of Oxford.

Lees meer over Palestijnen en Israël op Standplaats Wereld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *