Skip to content

Studiebijeenkomst: religie tussen ‘bonding and bridging’

Op 20 januari organiseert het Onderzoeksnetwerk Religie en Civil Society een studiemiddag over het thema ‘Bonding’ of ‘bridging’? Migranten, religieuze identiteit en civil society. Vanuit onze afdeling schuiven Thijl Sunier (hoogleraar islam in Europese samenlevingen) en oud-medewerker Kim Knibbe aan. Op de website van het onderzoeksnetwerk wordt de middag als volgt beschreven:

De religieuze identiteit van migranten in het westen krijgt de afgelopen jaren veel aandacht. In de publieke discussie staat de vraag centraal welke betekenis religie heeft voor het leven van migranten in het Westen. Sommigen benadrukken dat religie de gelederen in migrantengemeenschappen doet sluiten en een hinderpaal vormt voor hun deelname aan de samenleving. Anderen zien in religie een mogelijke vorm van sociaal kapitaal, dat mensen kan inspireren en motiveren zich te openen voor de samenleving en daarin actief te zijn.
Is de religieuze identiteit van migranten – uitgedrukt in het beroemde onderscheid van de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam – vooral een ‘bonding’ of vooral ‘bridging’ sociaal kapitaal? Hoe kan deze vraag het beste wetenschappelijk benaderd worden? En hoe verhoudt de theorievorming zich ten aanzien van het empirisch onderzoek? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst van het netwerk religie en civil society: “Bonding” of “ bridging”? Migranten, religieuze identiteit en civil society.

Ieder is van harte uitgenodigd deze bijeenkomst (gratis) bij te wonen, die plaats vindt op 20 januari, van 13:00 tot 16:30, in zaal 14A05 (hoofdgebouw VU). Voor meer informatie en aanmelding: www.hdc.vu.nl/rcs

Programma

13.00 Opening
13.10 Thijl Sunier: Religie in het post-migratie tijdperk: “bonding”, “bridging” of “rooting”?
14.00 Kim Knibbe: Transnationale pinksternetwerken en de publieke presentie van migranten in Europa
14.30 Pauze
14.40 Matthias Kortman: Het zelfbeeld van moslimorganisaties en de nationale  politieke context in Duitsland en Nederland
15.10 Hannelore Roos: Van een huispuja tot een multicultureel wereldfeest: Indiase expats in België en de mobiliteit van cultureel kapitaal
15.40 Markha Valenta: Nog even één vraagje: hoe identificeer je religie?
16.30 Sluiting en receptie
* Na de lezingen is er steeds tijd voor vragen, opmerkingen en discussie.

Personalia

Prof.dr. Thijl Sunier is antropoloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als leeropdracht ‘islam in Europese samenlevingen’. Hij heeft zich gespecialiseerd in vragen rondom religie, migratie en ethniciteit. Sunier is gevraagd enkele hoofdlijnen te schetsen over de plaats en betekenis van migrantengemeenschappen en hun religie in de westerse samenleving.

Dr. Kim Knibbe is als universitair docent sociologie van religie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afgelopen drie jaar werkte zij mee aan een internationaal, comparatief onderzoek naar Nigeriaanse pinksterkerken in Europa.

Matthias Kortmann is postdoctorale onderzoeker aan het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Hij promoveerde onlangs op het zelfbeeld, de strategieën en de integratiedefinitie van migrantenorganisaties in Duitsland en Nederland.

Hannelore Roos is antropologe en is als promovenda verbonden aan het Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre van de Katholieke Universiteit Leuven. In haar proefschrift ‘ethnic niches in a globalized economy’ onderzoekt ze de positie van Indiase migranten in België.

Dr. Markha Valenta is interdisciplinair onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op de omgang met etnoreligieuze diversiteit in de publieke ruimte vanuit een internationaal vergelijkend perspectief (met bijzondere aandacht voor de wereldsteden Amsterdam, Mumbai en New York). Valenta is gevraagd aan het einde van de bijeenkomst te reflecteren op de lezingen en de vraagstelling van de dag te problematiseren.

Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society

Het interdisciplinaire en interuniversitaire Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society wil studie maken van de religieus geïnspireerde aspiraties en beelden van een goede samenleving, in het heden en verleden, en hun gevolgen voor de maatschappelijke praktijk. Honderd onderzoekers participeren in het netwerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *