Skip to content

Tag: Bosnië

De kunstenaar als antropoloog

Op donderdagavond 12 mei organiseert de culturele instelling Imagine IC, in samenwerking met de debatreeks Framer Framed,  ‘Van haat en liefde’, een verdiepende avond over kunst en antropologie.

Bron: Imagine IC

Kunstenaars zijn zich steeds meer actief gaan bezig houden met maatschappelijke vragen en maken daarbij dankbaar gebruik van methoden en begrippen ontwikkeld in bijvoorbeeld de antropologie. Het werk van kunstenaars en antropologen wordt beide gekenmerkt door een streven betekenis te geven aan de ons omringende wereld. De grens tussen kunst en antropologie vervaagt waar nieuwe samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen ontstaan. 

Leave a Comment