Skip to content

Tag: Koštana Banović

Geluiden van geloof

flyer_Het_Geluid_van_het_Geloof_-_kopieDoor Ferdous Arachid en Cathelijne van Roden Als antropologen in spe zijn wij constant bezig met het begrijpen van zowel onze eigen als andermans cultuur. Religie komt vaak naar voren als een belangrijk onderdeel van cultuur. Religie is een moeilijk te begrijpen verschijnsel omdat iedereen hier zijn eigen invulling aan geeft. Om geloof en de verschillende visies hierop, beter te begrijpen hebben wij, eerstejaars antropologiestudenten, op 26 februari 2013 een bezoek gebracht aan Imagine IC in de  Amsterdamse Bijlmer. We hebben er een expositie bezocht en meegedaan aan een workshop.

Imagine IC is een centrum dat hedendaagse verhalen van Nederlanders met diverse achtergronden verzamelt en op verschillende manieren exposeert om zo op eigen wijze bij te dragen aan het cultureel erfgoed van ons land. In de expositie genaamd ‘Mijn God’ stond het geloof centraal en werden er aansluitend op dit thema ‘data’ verzameld in de vorm van geluiden die geassocieerd worden met geloof. Op deze manier poogt Imagine IC een unieke bijdrage te leveren aan het arsenaal van geloofsuitingen. Schrift, beeld en spraak zijn inmiddels geen uitzonderlijke media meer, maar geluid is een vrijwel onberoerd begrip als het aankomt op associaties met geloof.

Leave a Comment

De kunstenaar als antropoloog

Op donderdagavond 12 mei organiseert de culturele instelling Imagine IC, in samenwerking met de debatreeks Framer Framed,  ‘Van haat en liefde’, een verdiepende avond over kunst en antropologie.

Bron: Imagine IC

Kunstenaars zijn zich steeds meer actief gaan bezig houden met maatschappelijke vragen en maken daarbij dankbaar gebruik van methoden en begrippen ontwikkeld in bijvoorbeeld de antropologie. Het werk van kunstenaars en antropologen wordt beide gekenmerkt door een streven betekenis te geven aan de ons omringende wereld. De grens tussen kunst en antropologie vervaagt waar nieuwe samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen ontstaan. 

Leave a Comment