Eenakter over het Vliegend Spaghettimonster

door Ton Salman 3 personages: antropoloog 1 (Lily), antropoloog 2 (Anabel), rechter (Veronica). Onlangs deed de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State, uitspraak in een hoog opgelopen zaak: hebben aanhangers van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster (zij noemen zichzelf pastafaris), het recht om op hun pasfoto’s een vergiet op hun hoofd te dragen? Zoals ook andere religies het recht hebben om een uitzondering te bedingen op het voorschrift dat het hoofd op zo’n pasfoto onbedekt moet zijn, wanneer er daarvoor godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zijn? De rechter stelde de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster in het ongelijk. Het …

Lees meer