Skip to content

Tag: Sandra Evers

Boeklancering ‘Eviction from the Chagos Islands’

Boeklancering   Op 31 mei zal het nieuwe boek van Sandra Evers en Marry Kooy (redactie) ten doop worden gehouden. Dat zal gebeuren in zaal Z 009 van het Metropolitangebouw, om 13.45. Iedereen is van harte uitgenodigd! Meld je komst even op chagossians@hotmail.com.

Over het boek (dat vervolgens overal – onder meer in de VU-boekhandel– te koop zal zijn), het volgende:

“To make way for a strategic U.S. military base, the Chagossians were evicted from Diego Garcia and other islands of the Chagos archipelago in the Indian Ocean in the 1970s. The U.K. made the islands available to the U.S. and the population was secretly evicted to Mauritius and the Seychelles, about 2000 kilometres away, where many have experienced poverty and difficult life situations. They are not allowed to go back home, only some short trips have been organised since 2006. Recently, the rich marine environment and coral reefs of the Chagos archipelago inspired the U.K. government to transform the status of the Chagos region into the world’s largest Marine Protected Area. But what about the Chagossians, who are locked in a political and legal battle for the right to return to the islands and recognition as a people to live in diaspora? After several law suits against the British government, the Chagossians have vested their hope on the European Court of Human Rights which will rule shortly.”

Leave a Comment

Nieuw onderzoek naar handel in landbouwgrond

Sandra Evers

Welke gevolgen heeft het voor lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden dat internationale organisaties daar op grote schaal landbouwgrond opkopen? Collega Sandra Evers heeft een grote subsidie ontvangen om dat te gaan onderzoeken.

In Ethiopië, Madagascar en Oeganda gaat ze kijken naar landprojecten voor voedselproductie, mijnbouw, biobrandstoffen, natuurbehoud, het tegengaan van ontbossing en aanplanten van nieuwe bossen. De lokale bevolking moet vanwege die projecten soms gedwongen verhuizen, wat gevolgen heeft voor hun economische, politieke, sociale en culturele leven. In Madagaskar kopen mijnbouwbedrijven bijvoorbeeld grond om mineralen te winnen. De mensen die daar wonen krijgen geld en een huis op een andere plek, maar raken wel de graftombes van hun voorouders kwijt, die heel belangrijk voor ze zijn.

Leave a Comment

Spoken: landjepik in Afrika?

Sandra Evers

Deze week waren Sandra Evers en Michel Doortmont te gast bij Manu om ons bij te praten over landacquisities door welvarende overheden en multinationals in met name Afrika. De interessante interviews zijn hier weer direct te beluisteren:

Door Manu van Kersbergen De wereldbank heeft berekend dat er in 2009 voor 45 miljoen hectare aan grond werd verhandeld (dat is ongeveer 11 keer de oppervlakte van Nederland). Hierbij gaat het vooral om grond in Afrika, Zuid-Amerika en delen van Azie. De lappen grond worden opgekocht of gepacht door grote multinationals of welvarende centrale overheden, die de grond vervolgens gebruiken voor de productie van voedsel of biobrandstoffen. Dit proces, dat sinds de voedselcrisis van 2008 een enorme vlucht heeft genomen, staat beter bekend als ‘landgrabbing’.

4 Comments

Landbouwgrond is handelswaar

foto door: fyunkie

In Groningen vond op 28 en 29 oktober jongstleden een conferentie plaats over de commercie van landbouwgrond in Afrika. Collega Sandra Evers speelde daarin een prominente rol, en kwam dan ook uitgebreid aan het woord in het artikel dat de Volkskrant daags voor de conferentie aan het thema wijdde.

3 Comments