promotie: “The New Way” in Vietnam

Promotie Tam Ngo: 24 mei, 09.45, Aula The New Way: becoming protestant Hmong in contemporary Vietnam, dat is de titel van de dissertatie die SCA-AIO Tam Ngo gaat verdedigen op 24 mei aanstaande, om 09.45, in de aula van de VU.  De tesis gaat over de Hmong, een etnische minderheid in Vietnam, die zich, mede onder invloed van nauwe connecties met verwanten in de USA, in groten getale tot het protestantse Christendom bekeerde. De verdediging is open voor publiek, iedereen is welkom. De samenvatting van het betoog van Tam Ngo luidt als volgt: De bekering van ongeveer een derde van …

Lees meer