Skip to content

Thijl Sunier in NRC Handelsblad

Foto door dhrenkenstein

Gisteren is een stuk van Thijl Sunier op de opinie-pagina van het NRC Handelsblad geplaatst, met als kop: “Islam-onderzoeker is geen overheidsdienaar; focus op radicalisering miskent de integratie van velen”. Hierin herhaalt hij het pleidooi dat al eerder weergegeven werd op dit weblog: het onderzoek naar Islam zou meer uit moeten gaan van het gegeven dat Moslims een onderdeel zijn van Europa en laten zien hoe hun religiositeit vorm krijgt in het dagelijkse leven, in plaats van zich te richten op de problemen die met radicalisering te maken hebben. Daarnaast vraagt hij meer aandacht voor zaken die door de vernauwde focus van beleidsgestuurd onderzoek te weinig aandacht krijgen: de rol van populaire cultuur en media en nieuwe vormen van Islamitisch leiderschap.

Het stuk in NRC is overgenomen op het weblog van Anja Meulenbelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *