Skip to content

Uitwisselen in Los Angeles: vier weken als exchange student naar UCLA

UCLA copyright: Nathalie Duarte Sanchez
UCLA             copyright: Nathalie Duarte Sanchez

Door Eva de Jong – Vier VU studenten volgden in augustus het Academic Advancement Program (AAP) aan University of California, Los Angeles (UCLA). UCLA en de VU hebben een uitwisselingsprogramma dat zich richt op diversiteit. Ter ere hiervan doen jaarlijks VU studenten mee aan dit programma. Ik was één van de gelukkigen. Als antropologe in spé keek ik mijn ogen uit. Natuurlijk niets mooiers dan  te worden ondergedompeld  in een andere cultuur.

Het Academic Advancement Program is bedoeld voor aankomende UCLA studenten die extra ondersteuning nodig hebben. De deelnemers komen uit arme gezinnen, zijn de eerste van hun familie die gaan studeren, zijn recente immigranten, of komen uit een bevolkingsgroep die historisch gezien zijn ondervertegenwoordigd op de universiteit. Gedurende zes weken krijgen studenten les in Engels en in een ander vak gerelateerd aan hun toekomstige major.

Dus, wat constateert een antropologe in spé zo al in deze universitaire, multiculturele, Amerikaanse, setting?

Belangrijkste constatering: “Alles is zo anders dan in Nederland!” Ik zou hoogstwaarschijnlijk mijn docenten, maar zeker mijzelf teleurstellen als mijn analyse hier zou stoppen. Als antropologe in opleiding, dien ik toch meer te kunnen vertellen over wát (en idealiter ook waarom het) hier anders is. Laat ik een poging wagen en in ieder geval twee punten noemen die mij opvielen.

De vier Nederlandse VU studenten (v.l.n.r Eva, Elijah, Farhanaa en Elmira)
De vier Nederlandse VU studenten (v.l.n.r Eva, Elijah, Farhaana en Elmira)

Als je aan UCLA studeert, studeer je hard. UCLA studenten werken om de beste te zijn, te excelleren. In Nederland daarentegen, studeert het gros om mee te komen en vooral niet te zakken. Ik ben weinig UCLA studenten tegengekomen die de zesjesmentaliteit hebben. All nighters (nachtje doorhalen om te studeren) zijn normaal. Ik vond deze werkhouding inspirerend, maar was ook verbijsterd hoe belangrijk cijfers worden gevonden. Zoals mijn kamergenootje zegt: “Your GPA determines your life” en omschrijft haar kansen op een goede baan als een domino effect. “We feel continuously pressured, every domino tile needs to be at the right place for us to succeed” Naar mijn idee voelen Nederlandse studenten ook druk om te presteren, maar ervaren wij onze cijferlijst als minder doorslaggevend voor ons succes. Ik denk dat het geen kwaad kan als UCLA en VU studenten wat van hun mentaliteit zouden uitwisselen. VU studenten moeten durven te excelleren; UCLA studenten dienen zich juist te realiseren dat succes zich niet uitsluitend in cijfers uitdrukt.

Maar het verschijnsel wat mij nog het meest verbaasde, speelde zich in mijn eigen kamer af. Mijn kamergenoot is Latijns-Amerikaanse, en zij vond recentelijk uit dat haar toekomstige kamergenootjes Aziatisch-en Afro-Amerikaans zijn. Met tranen in haar ogen stelde zij dat haar jaar bij voorbaat al was verpest. Met deze twee meisjes viel niet samen te leven. “There is no acceptance. Even though we all are minorities, we are rivalries and have to mark our territory. They always think they are better than us and can get away with it” (refererend naar de Afro-Amerikaanse gemeenschap). Ik als buitenstaander, stond perplex. Ik had in college geleerd over de melting pot in Amerika: de vermenging van culturen tot een homogene cultuur. Dat de scheiding tussen culturen nog zo sterk bestaat, was mij vreemd. Maar naast schrikbarend, is het stiekem wel leuk dat droge collegestof (nota bene in mijn eigen kamer) ineens tot leven komt.

Mijn uitwisseling was een mooie ervaring. Zolang iedereen blijft uitwisselen, ben ik optimistisch dat de negatieve kanten van diversiteit zullen verzwakken en de positieve kanten worden benadrukt. Het AAP programma en de VU-UCLA uitwisseling naar Los Angeles, dragen hieraan zeker bij. Ook al vindt mijn kamergenoot het verschrikkelijk, ik ben blij dat zij een jaar gaat samenleven met deze twee meisjes. Het biedt hen de uitstekende mogelijkheid om, net zoals ik afgelopen maand, uit te wisselen!

Eva de Jong is derdejaars studente rechten en antropologie aan de VU. Tevens is zij redactielid van Standplaats Wereld.

3 Comments

  1. Dvora Yanow Dvora Yanow

    Pas op — UCLA betekend University of California at Los Angeles, niet ‘University College…’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *