Skip to content

Verhalen van Joseph Mumba Zulu

Alumnifonds_Joseph_200pix_tcm31-56818 Deze stralende jongeman op de foto is Joseph Mumba Zulu, hij is afgelopen zomer afgestudeerd aan onze faculteit. Het Wereldtalentfonds heeft hem als buitenlandse student een beurs toegekend om te kunnen studeren. In Zambia heeft hij bij verschillende organisaties gewerkt die kwetsbare kinderen met AIDS steunen. Hij heeft bewust voor de master Social and Cultural Anthropology gekozen, vanwege de aandacht voor human security and insecurity. In het kader van zijn studie is hij tijdelijk naar zijn land teruggekeerd om te onderzoeken waarom mensen met HIV/AIDS  – vreemd genoeg – geen gebruik maken van de medicijnen die gratis beschikbaar zijn.  We hebben het hier over 1,2 miljoen mensen, waarvan meer dan de helft vrouw is.  Hij heeft tijdens zijn onderzoek vele schrijnende verhalen gehoord – hij had soms moeite zijn tranen te bedwingen – over bijvoorbeeld discriminatie binnen de eigen familie of over de echtscheidingen van vrouwen.  Deze ervaringen zijn te lezen op zijn weblog, waar hij verslag doet van zijn verblijf in Zambia en in Nederland.  Je kunt hier ook het antwoord op zijn onderzoeksvraag vinden.  Joseph gefeliciteerd met je graduation!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *