Skip to content

Tag: flirten met God

Flirten met god

Op 10 mei promoveerde Koert van der Velde op de studie Flirten met God: Religiositeit zonder geloof.

Zijn boek ontwikkelt de gedachte dat zich in Nederland een a-gelovige religiositeit ontplooit: er komen steeds meer mensen die wel religieus zijn, maar die niet geloven in ‘metafysica’, in God of goden. 

Leave a Comment