Skip to content

Gewelddadige bekering: verdediging proefschrift

© Copyright foto's: Rufus de Vries

Op 16 september verdedigt Linda van de Kamp haar proefschrift over de groei van Braziliaanse pinksterkerken in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Het pentecostalisme groeit vooral snel in de stedelijke gebieden van Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Waarom zijn pinksterkerken daar zo populair? Deze vraag beantwoordt Linda van de Kamp in haar proefschrift ‘Violent conversion: Brazilian Pentecostalism and the urban pioneering of women in Mozambique’.

 

“Een belangrijke reden voor bekering is de droom van een mooi huwelijk”

Van 2005 tot en met 2007 verbleef Van de Kamp in Mozambique, waar al snel bleek dat de pinksterkerken vooral sociaaleconomisch succesvolle vrouwen aantrekken. Via participerende observaties en diepte-interviews ontdekte zij dat veel van deze vrouwen de kerkdiensten bezoeken vanwege problematische liefdesrelaties. Braziliaanse pinksterpastors doorbreken lokaal een taboe door openlijk ‘kwade’ geesten te bestrijden die verantwoordelijk worden gehouden voor de seksuele problemen van deze vrouwen en de spanningen in hun relaties met partners en verwanten.

De pinksterkerken zijn ook populair omdat het een van de weinige plekken in de samenleving is waar vrouwen worden gestimuleerd om carrièrekansen te benutten en sociaaleconomische posities te veroveren die voor hun moeders en oma’s ondenkbaar waren. In tegenspraak met de meeste studies over de pinksterbeweging, ontdekte Van de Kamp dat veel van de bekeerde vrouwen geen steun en welvaart vinden in de kerken. Integendeel, het bekeringsproces blijkt vaak gewelddadig uit te pakken door de pentecostale nadruk op geestelijke strijd. 

Een belangrijke reden voor vrouwen om naar de Braziliaanse Pinksterkerken te gaan is dat ze dromen van een mooi huwelijk.

 

De verdediging vindt plaats om 13.45u in Aula van de Vrije Universiteit.

Linda van de Kamp is als promovenda verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit. Eerder verschenen op standplaatswereld is het artikel ‘van de prins geen kwaad‘.

 © Copyright foto’s: Rufus de Vries De foto’s mogen uitsluitend gebruikt worden voor de afgesproken doeleinden. Elk verder gebruik is slechts mogelijk met toestemming van de fotograaf. Bij iedere publicatie is naamsvermelding verplicht. Contact: www.rufusdevries.nl

One Comment

  1. De titel zou “gewelddadige” zijn, toch? Met dubbele “d”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *