Skip to content

Morele vervlakking onder Israëlische soldaten

Gisteren promoveerde Erella Grassiani op een proefschrift waarin ze processen van ‘moral numbing’  analyseert onder Israelische soldaten die in de bezette gebieden hebben gediend. Haar werk laat zien hoe de omstandigheden waaronder soldaten moeten werken en de context van het leger en de Israelische staat deze processen in de hand werken. Het gaat volgens haar niet om een paar rotte appels die de ethische codes overtreden, maar om structurele omstandigheden waarin een gezond moreel besef langzaam wordt ge-erodeerd. Zij spreekt van een ‘instrumentele moraliteit’: soldaten voelen zich verplicht jegens het leger en hun eigen groep om zich goed te gedragen, maar niet ten opzichte van de Palestijnen in de gebieden die zij controleren.

Vanzelfsprekend doet haar proefschrift veel stof opwaaien. Als betrokken activiste mengt zij zich in het debat over de bezette gebieden via haar werk. Luister naar een interview met haar op radio 1.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *