Skip to content

Schrijven – mooi en moeilijk

Door Ton Salman.

Helder, goed onderbouwd, juiste bronvermelding, logisch opgebouwd, strak betoogd – we benadrukken het steeds: zó moet je schrijven. En dat geldt des te meer voor sociale wetenschappers en zéker antropologen.

Van argumentatie, niet van ondubbelzinnige en onweerlegbare harde, feitelijke bewijsvoering, hangt onze overtuigingskracht af. Het hoort bij de basisvaardigheden die we in onze opleiding benadrukken en onvermoeibaar oefenen. En het is integraal onderdeel van de kwaliteiten die antropologen horen te beheersen, en die we meer zouden moeten inbrengen in onze “zelf-promotie”: wij zijn heel goed in iets wat overal –  in bedrijven en ministeries, in journalistiek en in het onderwijs, in non-profit-activiteiten en in marketing – te pas komt.

Maar het is ook moeilijk. Iedereen kent wel het getob, het zoeken naar woorden, het geëmmer om de zin goed en vloeiend te krijgen. En de vergissingen, de missers, de gênante verhaspelingen die door de laatste controle heen slipten. Ze staan in tentamens, in essays, in verslagen, in artikelen, in theses.

Ik heb een onhebbelijkheid: ik verzamel ze. Ik noteer ze. Niet helemaal zeker van m’n zaak omdat ik zelf natuurlijk ook wel eens struikel, én benauwd dat iemand mij een keer confronteert met zo’n schuiver… Maar ik waag het erop: een korte bloemlezing ter lering en vermaak:

 • De consequenties die kunnen voorkomen naar aanleiding van dit probleem is dat er nare gevolgen kunnen komen.
 • Zoals ik in mijn inleiding al opmerkte wilde ik in dit paper geen wetenschappelijke revolutie bewerkstelligen. Ik meen te mogen stellen dat ik hierin ben geslaagd.
 • We are now in the era of globalization where everybody in the four corners of the globe is affected.
 • Er moet getracht worden deze nadelen op te heffen want nadelen zijn per definitie niet voordelig.
 • The following sub-questions should give an answer to my main question.
 • In mijn ogen is dit probleem minder complex dan het op het eerste gezicht lijkt te zijn
 • In dit verslag zal ik een beschrijving ten gehore brengen van…
 • Het management laat de dingen maar doorsidderen.
 • Er is geen richtlijn die gehanteerd wordt en die dus ook niet makkelijk terug te vinden is.
 • Cultuur wordt met de paplepel ingeschonken.
 • Hier kan gekeken worden naar waar de knelpunten zitten en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden.
 • Bij gebrek aan weinig aanmeldingen hebben we deze activiteit moeten afzeggen.
 • De communicatietevredenheid is de persoonlijke tevredenheid van iemand over de manier waarop de communicatie op een succesvolle manier door de persoon of naar de persoon toe gecommuniceerd wordt.
 • En in een voorwoord/dankwoord van een thesis: Without his striking comments and knowledge he has given this thesis a whole different dimension.

Van die laatste heb ik wel een paar nachten wakker gelegen.

Ton Salman is Head of the Department of Social and Cultural Anthropology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *