“Responsibility to Protect-lobbyisten hebben hun geloof in mensenrechten zo goed als opgegeven”

 

Foto: UN Multimedia

Door Annette Jansen

Genocide en etnische zuivering komen al sinds het begin van de 19e eeuw voor, maar pas eind jaren 90 – na de bloedbaden in onder meer Rwanda en Oost-Timor – ontstonden er groepen activisten die pleitten voor militair ingrijpen door de Verenigde Naties bij massale wreedheden. Wie zijn deze antigenocide-activisten en wat beweegt hen om geweld met geweld te bestrijden? Annette Jansen onderzocht het mens- en wereldbeeld van twee groepen antigenocide-activisten: Oost-Timor-activisten, die actief waren van 1975 tot 1999, en Responsibility to Protect (R2P)-lobbyisten, actief van 2001 tot op heden.

Lees verder

Amsterdam Ethnographic Film Festival 2015

2748377_orig

A whole day of screenings and discussions with anthropologists and film-makers organised by the Department of Social and Cultural Anthropology of the Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Lees verder

Vind je plek!

Door Lotte Dijkstra. Maandagochtend, 1 september 2015. Ik kom rechtstreeks uit mijn functie als productie medewerker bij het Noorderzon Performing Arts Festival in Groningen gerold, om mij te storten in een hele andere rol, namelijk die van student. Van de lakens uitdelen en delegeren naar braaf in de schoolbanken luisteren naar ‘meester Ton’ – al wordt ons al snel geleerd dat het geen meester is maar professor, geen les maar college en geen school maar universiteit. We horen nu bij de crème de la crème van het onderwijs en daar mogen we trots op zijn.

Lotte-280x280

© Lotte Dijkstra

Ik zit naast een vrolijke jongeman die uitspraken doet als “een bevlogen docent” en “het lijkt me enorm interessant”. Ik sluit me hierbij aan en kijk voorzichtig rond. Veel dames, weinig mannen. Het is rustig in de collegezaal en zodra de docent begint met het college is het stil. Ik vraag me af wie er net als ik de pre-master doen. De jongen naast kijkt nogal verbaasd wanneer hij mijn leeftijd hoort, ik neem aan dat hij een eerstejaars student is. Na deze eerste les loop ik ietwat verloren het grote grijze gebouw uit op weg naar het station. Gelukkig weet ik inmiddels de juiste weg.

Lees verder

Bijdragen aan genderrechtvaardigheid

Door Ina Keuper. Mijn recente deelname aan de algemene ledenvergadering van de vereniging WO=MEN, Women Equals Men, stimuleerde mij om dit stukje te schrijven. Opnieuw werd ik uitgebreid geïnformeerd over diverse actuele kwesties rond genderongelijkheid en de structurele achterstelling van meisjes en vrouwen in Nederland en elders en hoe dat aan te pakken. In een workshop met Jamila Talla van de organisatie Voice of Afghan Women werd ik mij weer bewust van de nare gevolgen van een genderblinde hulpverlening aan vluchtelingen en hoe dat te voorkomen zou zijn. Hieronder zal ik kort iets vertellen over WO=MEN en hoop ik te laten zien dat lidmaatschap van deze vereniging ook voor studenten zinvol kan zijn.

WO=MEN is het Nederlandse gender platform dat zich inzet voor de bevordering van genderrechtvaardigeid (gender justice) wereldwijd. De vereniging streeft ernaar dat mannen en vrouwen wereldwijd vrije keuzes kunnen maken en gelijk zijn in hun rechten en kansen, daarnaar handelen en behandeld worden. WO=MEN fungeert als een netwerk dat wordt gevormd door institutionele en individuele leden en een bureau met betaalde medewerkers. Diverse organisaties en ministeries steunen het werk van de vereniging met (project)subsidies. Als platform wil WO=MEN kennis over genderongelijkheid en ideeën voor het oplossen daarvan verzamelen, onderling uitwisselen en verder verspreiden. WO=MEN richt het lobbywerk vooral op Nederlandse politici, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ook op internationale instellingen en organen. In enkele werkgroepen worden deelaspecten besproken en voorbereid, soms worden ad hoc werkgroepen gevormd. WO=MEN werkt in campagnes en acties regelmatig samen met diverse feministische en andere organisaties in Nederland. De meeste institutionele leden zijn organisaties op het gebied van internationale samenwerking en van immigranten in Nederland; individuele leden zijn vaak werkzaam bij dergelijke organisaties, als zzp-er actief of zetten zich in als vrijwilliger. Ook studenten kunnen lid worden van WO=MEN om hun steentje bij te dragen aan het bevorderen van een genderrechtvaardige wereld.

Lees verder

What war? Whose war?

Internal changes must come about. © Cindy Cornett Seigle, via creative commons.

By Thijl Sunier The day after the attacks in Paris, the French President François Hollande declared war to Islamic State. In the Netherlands, Prime Minister Mark Rutte also declared that ‘we are now at war’. Not with Islam, he added.

What bewilders me is that these declarations suggest that we are only now dragged into a conflict we supposedly have no part in. Baffling and indeed cynical. The Taliban, al Qaeda and Islamic State are monsters that the West and Russia have co-created in a decades-long struggle for power, influence and resources. This war has already started a long time ago at the cost of many thousands of innocent victims primarily in the region itself and the West has been involved in this right from the beginning. Lees verder

Verkiezingsuitslag Myanmar in perspectief

NLD campagneDoor Maaike Matelski. Precies vijf jaar na het einde van haar huisarrest is bekendgemaakt dat de partij van oppositieleidster Aung San Suu Kyi een absolute meerderheid heeft behaald in het parlement van Myanmar. Hoewel de uitslag vrijwel hetzelfde is als in 1990, mag zij nu haar overwinning daadwerkelijk verzilveren. Alleen het presidentschap ligt nog buiten bereik, vanwege een bepaling in de grondwet van 2008. Hoewel er met deze verkiezingen belangrijke stappen gezet zijn, is de strijd om democratie in Myanmar nog niet ten einde. Lees verder

De terroristische aanslagen in Parijs: wat doen zij met de stad?

Parijs 13nov2015Door Freek Colombijn. De terroristische aanslagen in Parijs van vrijdag 13 november roepen veel vragen op. Theologen, veiligheidsdeskundigen, sociologen en anderen zullen allen heel eigen dingen proberen te begrijpen. Als mens word ik door het bloedbad aangegrepen, maar kan ik hier als antropoloog nog wat mee? Of word ik klemgezet door het cultureel relativisme van mijn discipline? “Wie alles begrijpt, zal alles vergeven” schijnt een wijs mens ooit gezegd te hebben, maar ook al wil ik proberen de daders te begrijpen, op dit moment kan ik hen moeilijk vergeven voor wat ze hebben aangericht, niet alleen in Parijs, maar ook voor verstoorde relaties wereldwijd. Lees verder