Antropologie in bedrijf

riks-blogdoor Riks Noorman

Recent werd ik  geïnterviewd door de Telegraaf voor een stuk waarin antropologie, naast andere studies, werd afgeschilderd als een “opleiding tot hongerloon”. Met deze kwalificatie was ik het volstrekt oneens en mijn reactie op de journalist was dat ik “het tegendeel zou willen bewijzen”. Antropologische kennis, m.n. de toegevoegde waarde van de discipline voor bedrijven, wordt volgens mij zwaar onderschat. Lees verder

Hoger opleidingsniveau migranten leidt amper tot betere arbeidsmarktpositie

0001-1

Omslag Integratie in zicht? -SCP

Door Mehmet Şahin

Het rapport Integratie in zicht, opgesteld door Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), is op 15 December 2016 gepubliceerd. De onderzoekers van SCP hebben geprobeerd om een kwantitatief beeld te tekenen van de positie van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Ze hebben acht verschillende integratievariabelen getoetst. Dit zijn: taal, onderwijs, werk, wonen en wijken, beeldvorming, criminaliteit, participatie en sociaal-culturele positie. Al deze integratieterreinen zijn gepresenteerd in tal van cijfers, grafieken en tabellen en zijn uitgedrukt in percentages. Het geheel van al deze cijfers heeft de onderzoekers geholpen om één van de volgende conclusies te trekken: Het opleidingsniveau van de genoemde vier groepen stijgt flink en de beheersing van de Nederlandse taal is ook omhoog gegaan. Toch is er een hardnekkige achterstand op de arbeidsmarkt voor mensen uit deze groepen. Het meest pijnlijke wat de onderzoekers concluderen is dat de emancipatie op de arbeidsmarkt in de afgelopen 15 jaar niet wezenlijk veranderd is. In bepaalde opzichten is het zelfs achteruitgegaan. Zij vermoeden dat Nederlandse taalbeheersing en hogere opleidingsniveaus kennelijk niet voldoende zijn voor deze groep Nederlanders om een baan te vinden.

Lees verder

Diet as a New Identity

gaya-nikolsky-artikel

Photo by Gaya Nikolsky

By Gaya Nikolsky

Who are you? No, let me rephrase that to avoid a complicated philosophical debate. What is your identity? Okay, although this question is also quite complex, as an anthropologist I do have more grip on it. Your social identity is who and what you are to other people. The process of attributing identity will often involve different labels that will tell the world something about you.

Often, at least when regarding identity as a more superficial construction, it would involve different labels that will tell the outside world something about you… Or so it seems. Let’s leave it at that for now: your social identity is what you are to other people and it  usually involves aspects such as your gender, sexuality, age, ethnicity, race, nationality, religion, career, hobbies etc. Lees verder

Some thoughts on film in ethnography

favelafunk

Still from ‘Inside the Mind of Favela Funk’

By Ina Keuper        

On 7 December the Department of Social and Cultural Anthropology organized its second Ethnographic Film Day, which featured four rather different ethnographic documentaries. Former staff member Ina Keuper was there and shares some thoughts on Standplaats Wereld about these particular films and the role of this visual medium in anthropology. Lees verder

Antropologie in de praktijk: aan het werk

zambian-deaf-association

Foto door Mariska van Zanten

Door Mariska van Zanten

Naar aanleiding van de blog van Freek Colombijn, reflecteer ik, als “pas” afgestudeerde antropoloog in deze blog op de eerste baan direct na mijn afstuderen. In 2014 mocht ik mij gelukkig prijzen dat ik meteen werk vond bij een Nederlandse NGO. Ook omdat al in 2014 verondersteld werd dat je als antropoloog niet snel een passende, leuke of hoog betaalde baan zou kunnen vinden, greep ik deze kans met beide handen aan. Want de baan leek mij fantastisch en het salaris vond ik prima. Ik startte bij een NGO die zich richt op kennisuitwisseling tussen professionals op het gebied van mensen met communicatieve beperkingen.  Lees verder

Match-making – the Pakistani way

matchmaking-pakistani

by  M. Amer Morgahi

Migration has its own dynamic of bringing people together in situations or locations where they otherwise might not have thought of. However, migration sometimes also compels people to take certain steps, occasionally out of sheer desperation, otherwise just to make use of new possibilities created. Lees verder

Another Answer to the Question “What is Anthropology?”

15963062628_3ed9346e60_z

Photo by David Barnas on Flickr

By Matthias Teeuwen            As a student of cultural anthropology you are invariably confronted with the question: what is anthropology? It can briefly be answered by pointing to the etymology of the word: άνθρωπος (human; man) + λόγος (word; reason) = anthropology, the study of humans. However, this simple definition of anthropology soon gets swamped in the sheer diversity within anthropology: social anthropology, cultural anthropology, anthropology of crises, anthropology of religion, medical anthropology, digital anthropology, anthropology of the city, anthropology of music, etc….

Here I propose an understanding of what anthropology is based on the juxtaposition with philosophy, and with philosophy I mean that branch of philosophy that regards humans: philosophical anthropology. Anthropology and philosophy seem to share an engagement with the limits of the human:[1] What is human and what is not? Or, stated differently: what is the result of nurture and what is the result of nature? Lees verder