Het mes op tafel

heilige-identiteitenDoor Thijl Sunier. Waait de harder wordende toon van het publieke en politieke debat over islam in Nederland nu ook over naar de wetenschap? Dat was de vraag die in de NRC gesteld werd naar aanleiding van de publicatie van Heilige Identiteiten van Machteld Zee. De journalisten vroegen een aantal islam wetenschappers in Nederland naar de toon van dat debat. Dit weer naar aanleiding van een interview in het AD met Zee over haar boek en haar proefschrift over sharia-rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk. Heilige Identiteiten is een gepopulariseerde versie daarvan.

Het proefschrift gaat over een belangrijke kwestie die aandacht verdient, namelijk over de vraag hoe die rechtbanken functioneren en of er sprake is van huwelijksdwang. Ik ga hier niet haar boek bespreken. Ik heb daar geen ruimte voor, maar ik verwijs ook graag naar de uitstekende bespreking van zowel het proefschrift als de populaire bewerking ervan door Martijn de Koning op zijn blog Closer.

Waar het mij om gaat is hoe de resultaten naar buiten komen, wat er blijft hangen en wat de onderzoekster eigenlijk wil. Het is na lezing duidelijk dat de auteur een missie heeft. Ze wil met haar onderzoek iets aan de kaak stellen en dat zullen we weten ook. Iets dat volgens haar welbewust wordt genegeerd door de ‘elite van de islam-onderzoekers’ in Nederland en elders in Europa. In het interview in het AD wordt een en ander nog wat sterker aangezet en waarschuwt Zee voor de sluipende islamisering van Europa, terwijl die onderzoekers elite, volgens Zee aanhangers van de ‘ideologie van het multiculturalisme’, de andere kant op kijkt. Uit de reacties op het NRC stuk bleek dat veel onderzoekers geen polarisatie tussen onderzoekers ervaren, maar Zee denkt daar kennelijk heel anders over. Lees verder

Cuban imaginations of the future

caroline-1

Door Caroline van Slobbe    Havana is full of small businesses. The most common entrepreneurs are ladies who sell cupcakes and cookies from their front door or window, small cafeterias with coffee and a sandwich for some pesos, people selling the latest American movies and series on copied DVDs, and men walking with carts and shouting in a special loud and low tone that many of them use: “Tengo galletas de mantequillaaaaaaaaaa (I have butter cookies). When there are eggs and/or potatoes – products that are scarce – that is shouted loudly: “Hay papa, hay huevo, hay papa, hay huevo” (there are potatoes, there are eggs). It is almost like a song, or maybe a rap. Together with the roaring engines of vintage cars, and an occasional rumba or reggaeton beat, it forms a cacophony that is typical for the neighborhood. Lees verder

Van wie is Nederland?

ieder1

Door Thijl Sunier    Vorige week zondag 25 september organiseerde #ieder1 – een initiatief van acteur Nasrdin Dchar – een demonstratieve tocht in Amsterdam met als motto dat de Nederlandse samenleving wel degelijk een eenheid is, maar dan in al haar verscheidenheid en diversiteit. Eenheid in verscheidenheid, zoals de Amerikanen dat noemen. Een paar duizend mensen liepen mee in de tocht en namen deel aan de manifestatie achteraf. ‘Goed dat dit gebeurt’, ‘blij dat ik er bij was’, ‘eindelijk ook eens een positief geluid’, was zo de algemene indruk van de deelnemers. Was dit naïef, niet effectief, wegkijken en vrijblijvend, zoals sommige azijnpissers meenden?

Lees verder

Bruggen slaan tussen statushouders en woningcorporatie Rochdale

groepsfoto-presentatie-rochdale

Bruggen slaan

Door Marit Timmerman. ‘Building bridges’. Met deze term heeft Freek Colombijn mij drie jaar geleden tijdens een open dag overtuigd om antropologie te gaan studeren. Nu, drie jaar later, heb ik heb ik de kans gehad om met mijn thesis onderzoek degene te zijn die bruggen bouwt. Van eind april tot midden juli heb ik samen met vijf andere antropologie studenten; Dorenda ten Hoopen, Kirsten van Muijden, Nathalie Pijnaker, Whitley Roefs en Franka Wijers; onderzoek gedaan naar de ervaringen van statushouders in en rond Amsterdam met hun huisvesting, en naar hoe zij hun sociale netwerken, solidariteit, participatie en integratie in de wijk en in de Nederlandse samenleving ervaren. Lees verder

“I belong in Africa”: African-Americans going ‘home’

Sankofa. Image: Damiyr Saleem Studios

Sankofa. Image: Damiyr Saleem Studios

By Marije Maliepaard        The Ghanaian ethnic group of Akan is (among other aspects) known for their Adinkra symbols. Symbols that represent concepts and are often connected to proverbs. They are used in African fabrics, clothes and pottery and nowadays also in logo’s, advertisements and wall paintings. One of their symbols of a bird stretching back to get an egg, named Sankofa, has become an important representation for Africans in the diaspora. The combination of the symbol and the associated proverb ‘se wo were fi na wosankofa a yenkyi’, which translates to ‘it is not wrong to go back for something you have forgotten’ embodies precisely what returned African-Americans feel: a desire to return home, to the soil of where their ancestors were taken from.

Lees verder

Verlaten kerkhoven: over leven en dood

p1040295Door Ton Salman       We mogen vermoeden dat het de doden niet echt dwars zal zitten: waar ze begraven liggen en hoe eenzaam dat is. Eenmaal dood, is de last van eenzaamheid en de lust van gezelschap of bezoek (of andersom) immers voorbij. Een mening of een gevoel bij hoe eenzaam, mooigelegen, nabij of veraf, herdacht of vergeten of anoniem iemand begraven is, is dus een zorg van de levenden en de nabestaanden. In mijn ervaring kunnen die er terdege iets van vinden, zelfs in de wetenschap dat de overledenen onwetend zijn. Een illustratie daarvan is de situatie waarin een begraafplaats zelf terecht is gekomen op een inmiddels verlaten, verwoeste of niet meer vindbare plek. Daar wordt de eenzaamheid van de doden dubbel gevoeld, door degenen die daarvan weet hebben. Dat de doden dan twee maal verlaten zijn, is een besef van de levenden, en leidt bij die levenden tot extra deernis voor de verlaten doden. Zó alleen en in de steek gelaten, wordt gemeend, horen zelfs de doden niet te zijn. Lees verder

Stable Instability: renewed turmoil in Ethiopia (part 2)

qilinto-burning2

Qilinto prison burning, Addis Ababa 3 September 2016.  Opposition voices state that not the fire but the prison guards killed more than 60 inmates, most of them political prisoners fleeing and trying to reach safety. © Ethiogrio

(This is the second part of an earlier published article)

By Jan Abbink        Next to the demands for more economic rights and protection, the wider background factors of the spreading protests were: mounting dissatisfaction with authoritarian party politics, the interfering presence of party cadres in local life, the lack of accountability of the government, unresolved land allocation issues, lack of proper compensation for those removed from the land, the dismantling of civil society organizations in the last decade, the lack of political and civic freedoms, and the lack of a well-working justice system (as people say, one cannot really bring complaints against the government and get one’s right in the courts).

There is also a longer-term social dynamic involved: large groups of youth are unemployed, and there is still a large urban underclass that is often excluded from high school or vocational education and from jobs. New cultural-political youth movements – in both the classical political sphere as well as in the cultural domain – are seen with suspicion by the government and under close scrutiny. Also, emerging local ethnic elites in the various regional states have been cautiously putting forward new demands – and, paradoxically, their emergence and assertiveness is an achievement of the ‘ethnic politics’ of empowerment that the Ethiopian ruling party and government instituted since 1991 and which has led to many smaller ethnic groups getting ‘special districts’. The ethno-regional rivalry is now also seen in the serious tensions within the ruling party, where the four branches, the Oromo People’s Democratic Organisation (OPDO), the Amhara National Democratic Movement (ANDM) and the Southern Ethiopian People’s Democratic Movement (SEPDM) are not always in agreement with the dominant Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF).  Lees verder