Political Massacre in the Philippines

Photo by Bikoy

 By Kim Knibbe 

Usually, the political violence in the Philippines does not make headlines in the European media. In preparation for the elections in May 2010, there have been occasional outbursts of violence, which one could label ‘politics as usual’; local big men shooting at each other, as well as the continuous killing of (unarmed) activists and journalists that has become normal (again) under the presidency of Gloria Arroyo (see also the previous posts on the death of Corazon Aquino and the candidacy for president of her son on this weblog). But last week an incident occurred which defies belief: Lees verder

Financial Crisis Worldwide (5): Sakawa Money in Ghana

Detail of Sakawa calendar

 

By Marleen de Witte

In the streets and homes of Accra, the impact of the global financial crisis appears slow. Analysts say this is due to the weak integration of the largely informal local economy with the global financial market. But this is not to say that people do not experience financial crisis. Lees verder

Thijl Sunier in NRC Handelsblad

Foto door dhrenkenstein

Gisteren is een stuk van Thijl Sunier op de opinie-pagina van het NRC Handelsblad geplaatst, met als kop: “Islam-onderzoeker is geen overheidsdienaar; focus op radicalisering miskent de integratie van velen”. Hierin herhaalt hij het pleidooi dat al eerder weergegeven werd op dit weblog: het onderzoek naar Islam zou meer uit moeten gaan van het gegeven dat Moslims een onderdeel zijn van Europa en laten zien hoe hun religiositeit vorm krijgt in het dagelijkse leven, in plaats van zich te richten op de problemen die met radicalisering te maken hebben. Daarnaast vraagt hij meer aandacht voor zaken die door de vernauwde focus van beleidsgestuurd onderzoek te weinig aandacht krijgen: de rol van populaire cultuur en media en nieuwe vormen van Islamitisch leiderschap.

Het stuk in NRC is overgenomen op het weblog van Anja Meulenbelt.

Anthropology Day: Religion = Conflict?

Anthropology Day 2009“Anthropology, the study of human cultures and societies, is exceptionally relevant as a tool for understanding the contemporary world, yet it is absent from nearly every important public debate in the Anglophonic world. Its lack of visibility is an embarrassment and a challenge” (Thomas Hylland Eriksen 2006, ix). Lees verder

Peace versus Justice in Uganda

Interesting documentary on Monday 23 November at 20.55 hrs on Dutch channel 2

Kill one person, and you’re a murderer. Kill many, and you become a hero. It is this type of global injustice that the International Criminal Court was set up to prevent. The court, which is functioning since 2002, has the mandate to prosecute genocide, war crimes and crimes against humanity. It is the first international body that can legally hold accountable sitting heads of state, as became clear when an arrest warrant was issued against Sudanese president Al Bashir earlier this year. At the moment, the first trial is ongoing and more trials are on their way, all of which deal with crimes committed in or around central Africa. Lees verder

Thijl Sunier wil voorbij integratiedenken

 

Thijl Sunier

Thijl Sunier, sinds vorig jaar op onze afdeling hoogleraar ‘islam in Europese samenlevingen’, houdt op 27 november zijn oratie ‘Voorbij de domesticering van de islam in Europa’. In deze lezing, die gezien kan worden als de ‘maiden speech’ van de nieuwe professor, zal hij vertellen hoe hij zijn leerstoel hoopt in te vullen. Hier geeft hij ons een voorproefje.

Het huidige onderzoek naar de islam in Europa is vrijwel volledig toegesneden op de uitgangspunten van het integratiebeleid van de diverse Europese regeringen. Onderzoekers houden zich bezig met de vraag hoe moslims ingepast moeten worden in de maatschappij. Vanuit beleidsoogpunt mag dit begrijpelijk zijn, onderzoekers naar de vestiging van de islam in Europa moeten niet blindelings deze beleidsprioriteiten volgen, maar hun eigen onderzoeksagenda ontwikkelen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de meeste moslims geen migranten meer zijn, maar al lang een integraal onderdeel van de Europese samenlevingen uitmaken.

Lees verder

Open brief over huwelijksmigratie aan Tweede Kamer

Antropologen van de VU en hulpverleners van diverse instellingen hebben onderstaande brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer Commissie  Wonen Werken en Integratie naar aanleiding van de voorgestelde veranderingen in de wetgeving ten aanzien van huwelijksmigratie

 Betreft: AO Inburgering Buitenland en Huwelijksmigratie

 Amsterdam, 15 november 2009

 Geachte Commissieleden,

 Onderstaande personen, actief op het gebied van inburgering, emancipatie en het waarborgen van rechten voor vrouwen en kinderen enerzijds, strijd tegen huiselijk geweld, gedwongen huwelijken en achterlatingen anderzijds, roepen u op kritisch te staan tegenover voorgestelde, aanvullende maatregelen tegen gezinsmigratie. Lees verder