Skip to content

De Ander en Jijzelf

Vandaag om kwart voor vier verdedigt João Rickli zijn proefschrift over de Protestantse Kerk in Nederland en haar relatie met de Braziliaanse “ander”: Negotiation Otherness in the Dutch Protestant World.

Proefschrift: Negotiating Otherness

Betekenisgeving van jezelf en je eigen organisatie, is nauw verbonden met de manier waarop je kijkt naar andere groepen. De Braziliaanse antropoloog João Rickli laat dit zien in zijn studie naar het netwerk voor missie- en ontwikkelingsactiviteiten ontworpen door Kerk in Actie en ICCO Alliantie en geïmplementeerd in Brazilië. In het proefschrift beschrijft Rickli op welke manier de ideeën over “de ander”, en de werkelijke relaties en contacten met Braziliaanse partners, invloed hebben op het transnationale netwerk van mensen, geld en symbolische repertoires. De missionaris en diaconale activiteiten in het kader van dit netwerk hebben echter ook een uitwerking op de relatie tussen de centrale besturing van de kerk en de lokale gemeenten in Nederland, en op de manier waarop de kerkgangers ‘de wereld’ ervaren. Zo hebben de mensen in kleine dorpen en gemeenten dankzij de zending van de kerk en het werelddiaconaat meer mogelijkheden om op te treden als wereldburgers en persoonlijk ‘globalisatie’ te ervaren. De Nederlandse Protestantse missie en het werelddiaconaat geeft zo een voorbeeld van de vele variaties waarop groepen en samenlevingen collectief hun relaties met de ‘ander’ verklaren, organiseren en onderhandelen.

De verdediging vindt plaats op 11 oktober 2010 om 15.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit, Amsterdam.

João Rickli was tot voor kort promovendus bij de Afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is nu nog als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit via het project Creativity and Innovation in a World of Movement (CIM). Op Standplaats Wereld schreef hij ‘Sinterklaas: Beyond Black and White’.

One Comment

  1. Daan Beekers Daan Beekers

    Felicitaties aan João voor zijn promotie en het prachtige boek! Wat hij heeft gedaan verdient zeker navolging: de bestudering van (een deel van) onze Nederlandse samenleving door ‘de ander’, in dit geval een Braziliaanse antropoloog. Dat leidt tot waardevolle en verrassende inzichten waar een Nederlandse antropoloog waarschijnlijk niet zo snel op zou komen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *