Skip to content

Nederland wordt onherkenbaar: het kraakverbod

lbb010
Foto door Bonne Knibbe. Activiteiten in het landbouwbelang, een kraakpand in Maastricht dat regelmatig de deuren opent voor tentoonstellingen en festivals.

Door Kim Knibbe

Met onderbuikgevoelens als excuus worden er de laatste jaren allerlei wetten doorgevoerd tegen alles wat anders is. De wetten tegen migranten zijn al aangescherpt. En nu worden ook de laatste vrijbuiters in Nederland in het gareel gebracht door de nieuwe kraakwet die recent door de tweede kamer is aangenomen. Maar mijn onderbuik wil ook gehoord worden! En die zegt dat dit een slecht idee is. Kraken heeft een lange en gevarieerde geschiedenis, die de moeite waard is en veel heeft voortgebracht. Volgens mijn onderbuik is de kraakcultuur een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. Die verdient het niet om gecriminaliseerd te worden.Kraken is een effectief dreigmiddel tegen speculatie op een al te krappe woningmarkt. Dit gaat soms hard tegen hard, inderdaad, maar de media toont slechts de excessen. Het lijkt erop alsof deze excessen worden aangegrepen om de kraakwet door te voeren.

Wat de reguliere media vergeet te vermelden is wat kraken Nederland heeft opgeleverd: het heeft geleid tot vrijplaatsen voor kunstenaars en maatschappijcritici, voor mensen die concrete alternatieven willen ontwikkelen. Het geeft ruimte aan de creativiteit van jongeren die de gebaande paden als uitzichtloos en dor zien.

Foto: Bonne Knibbe. Bezoekers bekijken een expositie in het landbouwbelang in Maastricht

Kraakpanden zijn al decennialang de geboortegrond voor veganistische restaurants, alternatieve filmavonden, tentoonstellingen, feesten en festivals, politieke bewustwording en gezonde maatschappijkritiek. Zij geven ruimte om te experimenteren, en ruimte om te mislukken zonder direct afgeschreven te worden. Via weggeefwinkels houden krakers de samenleving gebrand op consumptie een spiegel voor, en vervullen zij een hoognodige sociale functie voor mensen die het niet breed hebben.

En dat moet verboden worden? Waarom in vredesnaam? Is Nederland nog niet genoeg gereguleerd?

Krakers verdedigen zich door erop te wijzen dat met bestaande wetten prima  tegen de excessen kan worden opgetreden. Dat er steeds meer leegstand is, dat er nieuwe kantoorgebouwen worden neergezet terwijl de oude nog lang niet vol zijn. Dat er nog steeds woningnood is, en dat die niet wordt verholpen met een wet tegen kraken. In plaats van het probleem op te lossen, worden nu krakers gecriminaliseerd. Verschillende gemeentes (waaronder Amsterdam) hebben al laten weten dat zij niet zullen meewerken aan het uitvoeren van de wet. De wet kan nog tegengehouden worden door de eerste kamer. Onderteken de kraakpetitie en laat zien dat ook u ook onderbuikgevoelens heeft!

Kim Knibbe is antropoloog aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de VU.

witboek kraken

landbouwbelang, vrijplaats in Maastricht

petitie tegen de kraakwet

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *