Skip to content

Wilders en moslims: Islam hoort bij Nederland!

Een derde van de moslims wil emigreren uit Nederland en 36% zegt zeker te gaan emigreren. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van het tv programma Netwerk. Dat onderzoek, getiteld Meting 29, ‘Moslims over het land van Wilders, gaat niet over remigratie maar over de reactie van moslims op de opkomst van Wilders.

Er zijn echter ook andere cijfers. Zo blijkt 76% van de moslims zich thuis te voelen in Nederland en geeft 71% aan dat moslims steeds meer een eigen plek verwerven in onze samenleving. Vrouwen lopen hierin voorop en vooraal jonge moslims zien voor zichzelf een plek in deze samenleving.  Hoe is dit te combineren met de wens van zo velen te willen emigreren?

Op de eerste plaatst lijkt die wens geen ‘echte’ wens te zijn. Waarschijnlijk is dit een uitdrukking van de onvrede die moslims ervaren met betrekking tot de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Naarmate zij zich minder welkom voelen is de gedachte aan remigreren voor hen een manier om met die afwijzing om te gaan. We kunnen altijd nog terug. Nu is dat feitelijk teruggaan beperkt en het geldt alleen voor de eerste generatie. De tweede en derde generatie gaan niet terug want die zijn hier geboren. Voor hen zou het geen remigratie maar emigratie zijn om naar het land van hun (groot)ouders terug te keren.

Een andere manier om met de toenemende populariteit van Wilders om te gaan is om Wilders en zijn voortdurend optreden tegen de islam te negeren. 40% van de moslims in het bovengenoemde onderzoek zegt dit ook met zo veel woorden. Het is tevens de strategie die moslimjongeren vorig jaar ontwikkelden als reactie op het verschijnen van de film Fitna, zo bleek uit een onderzoek van eerstejaars studenten Antropologie onder HAVO en VMBO leerlingen in Amsterdam en Lisse. Moslimjongeren proberen zich de beledigingen van Wilders niet aan te trekken: Ik doe mijn ding en verder bemoei ik me er niet mee. Als hij dat wil dan doet ie maar.

Dit lijkt een heel verstandige reactie. Toch krijgt Wilders hier ook zijn zin. Door een exit optie te ontwikkelen, zoals het denken aan emigratie om beledigingen te pareren en door zich afzijdig te houden van ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, lopen moslims het risico zich minder betrokken te gaan voelen. En dat is nu net precies waar Wilders en de zijnen op uit zijn: moslims te zien als niet geïntegreerd, want volgens Wilders en de PVV is de islam een godsdienst die niet in Nederland thuishoort. Dan vergeten we wel dat het Koninkrijk der Nederlanden zoals dat bestond tot 1949, het rijk was met de meeste moslims ter wereld. Immers is Indonesië het land met het grootste aantal moslims en behoorde het tot 1949 tot het Koninkrijk der Nederlanden (waardoor ook het overgrote deel van de Nederlandse bevolking moslim was). Islam zit dus in de Nederlandse geschiedenis en islam hoort bij Nederland, al eeuwen!

Door Edien Bartels, universitair docent bij de afdeling Sociale en Culturele Antropologie (VU). Zij is onder meer gespecialiseerd in islam en Marokkaanse migranten in Nederland.

Zie ook:

Bartels, Edien (2008) Verscheidenheid en geschiedenis van moslims. In:  Handboek Religie in Nederland. Perspectief, overzicht, debat. Redactie: Meerten ter Borg, Erik Borgmans, Marjo Buitelaar, Yme Kuiper en Rob Plum. Uitgeverij Meinema Zoetermeer. pp. 216-228.

14 Comments

 1. standplaatswereld standplaatswereld

  Ook Martijn de Koning reageert op zijn weblog CLOSER op het onderzoek van Netwerk. Hij schrijft:

  “Wilders zal ongetwijfeld een rol spelen in de gevoelens van ongenoegen die Marokkaanse en Turkse Nederlanders hier hebben. We moeten echter niet doen alsof dit alleen door hem veroorzaakt is. […] [De cijfers wijzen vooral op] een gevoel van vervreemding dat kan ontstaan als men het idee heeft geen erkenning te krijgen voor wie men is en wat men doet. Dit gevoel van vervreemding is al ontstaan tijdens de verkiezingscampagne van Pim Fortuyn waarbij veel Marokkaanse Nederlanders in mijn Goudse onderzoek enorm schrokken van de hoge cijfers voor Fortuyn in de polls. ”

  Zie: http://religionresearch.org/martijn/2009/06/30/turkse-en-marokkaanse-nederlanders-blijven/

 2. Viktor Viktor

  Interessant verhaal. Echter na het lezen van het stuk heb ik toch het gevoel dat er informatie mist in bovenstaand betoog.

  Mijn eerst vraag gaat over de koppeling die u legt tussen Indonesië en Nederland dat volgens u illustreert dat de Islam al jaren lang bij Nederland hoort. Binnen deze context zou ik het bijzonder interessant vinden dat u, vanuit het antropologische perspectief, dieper ingaat op de positie en consequenties van Islamisering in Indonesië.

  Wat is bijvoorbeeld de betekenis van de bomaanslagen in Balie? Hoe verloopt de strijd tussen moderate en fundamentele Islam in Indonesië? Welke betekenis heeft de strijd gehad waarbij er vooral door Jihadisten aan de Christenkant veel slachtoffers zijn gemaakt?

  In sommige delen in Indonesië is sharia gedeeltelijk ingevoerd. Wat voor consequenties heeft dit voor de minderheidsgroepen die hier wonen zoals de Christelijke bevolking?

  Dit zijn allemaal interessante antropologische vragen waar de VU absoluut antwoord zou kunnen geven.

  Daar dit echter ontbreekt, is het misschien interessant het volgende stuk te lezen geschreven door Arabist Hans Jansen over de opmars van Islam gedurende de historie. Hierbij gaat hij onder andere in op de positie van Christenen onder Islamitische meesters:

  http://www.arabistjansen.nl/Opmars.doc

  “De Moslims zelf schrijven heel openlijk over deze pesterijen in de handboeken van de sharia en in fatwa’s. Historisch is er dus geen enkele twijfel. De literaire overlevering in kronieken van de slachtoffers (Severus), de archeologie (Geniza), en de administratie en rapportage (Sharia) van de plegers stemmen volstrekt overeen. Dat is niet vaak zo, en alleen al daarom zou je denken dat een menigte van wetenschappers zich op deze episode uit de geschiedenis gestort zou hebben.

  Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Onderzoek met een vraagstelling die de moslimse elite boos zou kunnen maken, wordt door Westerse geleerden meestal nagelaten.”

  Bij het lezen van bovenstaande quote lijkt de laatste zin relevant te zijn. In ieder geval wekt het de illusie van zelfcensuur en/of dhimittude.

  Mijn tweede vraag sluit hier direct op aan. Binnen uw stuk schrijft u:

  “Moslimjongeren proberen zich de beledigingen van Wilders niet aan te trekken: Ik doe mijn ding en verder bemoei ik me er niet mee. Als hij dat wil dan doet ie maar.”

  Zou u hierbij kunnen aangeven op welke manier dit beledigen gebeurt? Een groot gedeelte van Wilders strategie is juist gebaseerd op het aanhalen van zaken die door Moslims zelf, of in de Koran of de Hadith gezegd wordt. Ook de film van Wilders is hier een voorbeeld van.

  Ter illustratie lees bijvoorbeeld een gedeelte van de Kamervragen door Wilders gesteld op 18 mei 2009 hieronder. Vanuit de antropologie zou het interessant zijn om te analyseren waarom de “hypocriete moslims” zoals sjeik Khalid Yasin deze noemt, of “moderate Moslims” zoals wij deze in het Westen noemen vol afschuw op Wilders reageren, maar niet op Sjeik Khalid Yasin? Juist het bestrijden van de perspectieven van deze Sjeik, of van Haitham al-Haddad, die pleit voor sharia rechtbanken, zou een zeer effectieve strategie zijn tegen het door u benoemde “succes” van Wilders:

  “Radicale moslim-sjeik onthult ware aard islam – Kamervragen

  Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minster van Justitie over de uitspraken van radicale moslims op een islamcongres afgelopen zaterdag in Amsterdam.
  1.)
  Bent u bekend met het bericht ‘Lesje voor moslims: Be in it to win it!’?*
  2.)
  Bent u ermee bekend dat een van de sprekers tijdens het Nationaal Islam Congres in Amsterdam – sjeik Khalid Yasin – zei: ‘De islam zal de overhand krijgen. Ook al haten de ongelovigen, de afgodendienaars en hypocriete moslims dat’ en ‘het is eigenlijk de bedoeling dat de islam de wereld bestuurt’?
  3.)
  Bent u ermee bekend dat een andere spreker – Haitham al-Haddad – tijdens dit congres Nederlandse moslims heeft aangespoord Nederlandse shariarechtbanken te eisen?
  4.)
  Deelt u onze afschuw over deze uitspraken? Bent u ook van mening dat sjeik Khalid Yasin en Haitham al-Haddad met hun uitspraken de ware aard van de islam hebben laten zien?
  5.)
  Deelt u onze opvatting dat er nooit – in nog geen duizend jaar – formele of informele shariarechtbanken in Nederland mogen worden opgericht? Bent u van plan alles in het werk te stellen om islamitische rechtbanken in Nederland te voorkomen? Zo neen, waarom niet?
  6.)
  Deelt u voorts de mening dat de islam nooit en te nimmer de overhand mag krijgen in Nederland en evenmin de wereld bestuurt? Deelt u onze mening dat de islamisering van Nederland met kracht moet worden gestopt? Zo neen, waarom niet?

  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1981&Itemid=1

  Een misschien nog interessantere vraag is waarom Wilders zich juist de woede op de hals haalt van fundamentalistische moslims die hij “slechts” quoteert? Deze laatste vraag lijkt moeilijk te beantwoorden te zijn zonder inhoudelijk in te gaan op de Islamitische leer, iets wat op deze site NIET gebeurt. Een mogelijk antwoord wordt hier echter aangeboden door Robert Spencer in zijn boek waarbij hij een nieuwe perspectief ontwikkelt op hedendaagse Jihad voering binnen de moderne Westerse context:

  Stealth Jihad: How Radical Islam is Subverting America without Guns or Bombs

  Het missen van inhoudelijke informatie op deze “Antropologische” site over de Islam, Koran, Hadith wekt bij mij sterk het idee op dat de vraagstelling “Wilders” slechts vanuit het “Multicultuele perspectief” benaderd wordt. Dit laatste perspectief wordt echter in het hedendaagse debat bekritiseerd. Het niet inhoudelijke ingaan op de Islam werkt Wilders dus JUIST in de hand. Daar waar Wilders mogelijk selectief is in het aanhalen van voorbeelden zoals Sjeik Khalid Yasin en Haitham al-Haddad, en al dan niet zaken uit zijn context quoteert, is het van belang om inhoudelijk te reageren. Het probleem is echter dat het soms lijkt dat Islamisten hand in hand met multiculturisten Jihad voeren tegen Wilders. Illustratief hierbij is de bovenstaande tekening waar staat “Wat vindt u van Wilders?” waarbij letterlijk op de man wordt gespeeld. In plaatst daarvan zou de vraag hebben moeten zijn:

  Wat vindt u van Wilders reactie op sjeik Khalid Yasin: ‘De islam zal de overhand krijgen. Ook al haten de ongelovigen, de afgodendienaars en hypocriete moslims dat’ en ‘het is eigenlijk de bedoeling dat de islam de wereld bestuurt’?

  • Viktor;…Meschien kun je beter met voetballen bezighouden en geen lulverhalen vertellen ….Ga je eens iets meer verdiepen in de islam,ipv onzin uit te kramen….

 3. Andrea Dijkstra Andrea Dijkstra

  Een interessante discussie waarbij ik beide kanten snap. Aan de ene kant begrijp ik heel goed dat veel vooral gematigde moslims in Nederland het heel vervelend vinden om aangesproken te worden op de radicale opvattingen van veel fundamentalistischere moslims. Dat is net zoiets als dat ik aangesproken wordt op de ongelijke uitgangspunten over mannen en vrouwen bij de SGP (ook ‘blanke allochtonen’ net als ik). Anderzijds denk ik wel dat we niet alleen maar goed weer moeten spelen en ook moeten nadenken over de toekomst. Er bestaat best een kans dat de Nederlandse moslims op een gegeven moment in de meerderheid komen. Persoonlijk vind ik dat geen probleem . Maar het is wel goed om na te denken over de effecten hiervan op de democratie waar uiteraard de meerderheid het voornamelijk voor het zeggen heeft. Willen moslims wel een seculiere staat en is de scheiding tussen kerk (of beter gezegd moskee) en staat dan nog wel gewaarborgd? Dat zijn interessante dingen om over te discussieren.

  • Een iaserestnnte discussie waarbij ik beide kanten snap. Aan de ene kant begrijp ik heel goed dat veel vooral gematigde moslims in Nederland het heel vervelend vinden om aangesproken te worden op de radicale opvattingen van veel fundamentalistischere moslims. Dat is net zoiets als dat ik aangesproken wordt op de ongelijke uitgangspunten over mannen en vrouwen bij de SGP (ook ‘blanke allochtonen’ net als ik). Anderzijds denk ik wel dat we niet alleen maar goed weer moeten spelen en ook moeten nadenken over de toekomst. Er bestaat best een kans dat de Nederlandse moslims op een gegeven moment in de meerderheid komen. Persoonlijk vind ik dat geen probleem . Maar het is wel goed om na te denken over de effecten hiervan op de democratie waar uiteraard de meerderheid het voornamelijk voor het zeggen heeft. Willen moslims wel een seculiere staat en is de scheiding tussen kerk (of beter gezegd moskee) en staat dan nog wel gewaarborgd? Dat zijn iaserestnnte dingen om over te discussieren.

 4. Massa-immigratie uit moslimlanden en Remigratie!

  Terwijl de islam gewelddadig oprukt vanuit Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika richting Nederland komen, gelijk een verblijfsvergunning, stemrecht en dubbelpaspoort krijgen, de politiek in meerderheid wegkijkt van de werkelijke problemen, worden de islamitische apartheids-gebieden steeds groter in Nederland! 

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel, ze zullen apartheids-gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom bevorderen door meer bruiden uit een islamitische land te halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalië, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen ???.
  Het is vanzelfsprekend dat Nederlanders een oordeel kunnen geven over de Jihadistische daden. De ontwikkelingen laten zien dat er verband is tussen de invasie politiek van moslimlanden en de hun massa verplaatsing onder de naam immigratie…! Het probleem is dus dat de “migrant” verplicht zich een islamitische levensstijl en maatstaf voor handelen moet aanmeten, die in strijd is met onze verlichte en humane cultuur. We liggen onder dagelijks vuur van de islam. Deze veroveringsideologie die iedereen aan zich wilt onderwerpen zorgt ervoor dat met name de Islamitische “migrant” gestuurd wordt door de vijandige mogendheden…

  Nu nog begrijpen dat 3e en 4e generaties meer radicaliseren vanwege de doodcultus, genaamd islamitische heilige oorlog;Jihad! We zijn onderweg. Het was niets, is niets en het maximale dat ze ooit te bieden zal hebben is tolerantie onder hoogspanning…
  En het gaat gewoon verder. Het is nu overduidelijk geworden dat de 4e en ook 5e generaties van Marokkanen, Somaliërs, Antillianen en Turken helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. Kortom, er moet gedacht worden aan een terugkeer.

  Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien!

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans, W. Karmann

 5. Max Max

  Volgens Erdogan is er geen gematigde islam. Islam is islam, zegt die.De meeste moslims zullen niet een hoofd afsnijden, maar mee eens zijn ze het wel.De ‘gematigden’ zullen degenen zijn die uw benen vasthouden, terwijl de salafist uw hoofd eraf zaagt. Ze gebruiken beiden – zowel de ‘gematigden’ als de salafisten – dezelfde bronnen, dezelfde teksten, dezelfde Sharia.En de ‘gematigden’ laten zich niet horen omdat ze onderdeel uitmaken van de Oemma. En de Oemma gaat voor álles. Familie, clan, land, het maakt niet uit. De Oemma afvallen staat gelijk aan Ridda (afvalligheid, het verwerpen van de islam), en we weten allemaal wat daar de consequenties van zijn. De doodstraf. Dus ook die ‘gematigden’ zullen zich uiteindelijk schikken als de tijd daar is. ..

 6. Baas Baas

  Daar heb je weer zo’n woke ass joke met een pretstudie…die achterlijke achterhaalde religie hoort hier niet.

  • standplaatswereld standplaatswereld

   Dank voor het necro-en van deze post. Heb je wellicht ook inhoudelijk commentaar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *