Skip to content

Gemeente Zuidplas heet u welkom

Zuidplas
Het zoeken naar ontspanning en het spelen van spelletjes is belangrijk voor iedereen.

Door Nadine Goeree            Mijn ons-kent-ons dorpje, waar ik graag ben en niet uit weg zou willen, laat zich stevig horen op de Facebook-groep waar ik en een groot aantal van mijn dorpsgenoten lid van zijn. Waar berichten over verkeerd geplaatste auto’s en vermiste huisdieren tot enkele maanden geleden de boventoon voerden, mengen de inwoners zich ook in het vluchtelingen debat.

Met verdriet en plaatsvervangende schaamte lees ik deze berichtjes op Facebook. “De grenzen moeten dicht”, “Eigen mensen eerst”, en “Het is maar goed dat er weer een boot is omgeslagen op zee” zijn een aantal van de uitspraken die mij doen schamen voor mijn medemens. Enkele personen reageren geagiteerd en verdedigen de vluchtelingen, maar bovenal lijken de Nieuwerkerkers die op deze Facebook-groep zitten tegen de vluchtelingen die naar Nederland komen te zijn. Peinzend vraag ik mij af wat ik hierin zou kunnen betekenen. Hoe kan het dat zoveel inwoners van mijn gemeente, met 40.000 inwoners, er zo, bijna haatdragend, over denken?

Tekening Zuidplas
Een tekening van een Syrisch jongetje; soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden

Echter, niets bleek minder waar. Twee weken geleden bood de gemeente crisisopvang aan 150 vluchtelingen die voornamelijk uit Syrië waren gevlucht. Op de officiële website van mijn gemeente werden er vrijwilligers gevraagd om tijdens deze zes dagen te helpen alles in goede banen te leiden. Binnen 48 uur waren er meer aanmeldingen om vrijwillig te helpen, dan dat er mensen nodig waren. 500 mensen werden er ingeroosterd om ondersteuning en veiligheid te bieden aan de vluchtelingen. Naast deze vrijwilligers werden er tal van activiteiten georganiseerd om de vluchtelingen te laten ontspannen en zich weer een waardig mens te laten voelen. Uit alle hoeken van gemeente Zuidplas en omstreken werd hulp geboden. Iedere religieuze gemeenschap droeg zijn steentje bij, van kleding inzamelen tot tolken en voedsel. Voetbalactiviteiten, kleine excursies, muziek, spel en knutsel activiteiten vonden gretig aftrek. Ook werden er pedicurebehandelingen aangeboden en konden mensen naar de kapper. Overweldigende warmte, liefde en belangeloosheid heb ik ervaren, nadat ik mij ook een aantal dagen had ingezet. 180 graden anders dan alle uitspraken en meningen die werden gedeeld op de Facebook-groep. Vanuit de gemeente werd er een ‘liveblog’ bij gehouden waarin werd beschreven wat er allemaal werd ondernomen in de crisisopvang en werden tevens oproepen geplaatst voor gerichte artikelen zoals koffers, babyspullen en dergelijke. Deze oproepen werden iedere keer in grote getale beantwoord.

Toevallig werd er ook in deze week een al eerder geplande informatieavond gehouden over de komst van de vluchtelingen en statushouders en wat dit voor onze gemeente betekent. Door de berichten in de Facebook-groep en in andere media had ik mij voor deze avond aangemeld om te horen hoe de inwoners van gemeente Zuidplas hierover denken. Meer dan 160 inwoners hadden zich aangemeld. Een gemoedelijke avond waarbij enkele personen die tegen de komst van vluchtelingen waren geen voet aan de grond kregen en al gauw de ruimte verlieten. Genuanceerde, realistische vragen en meningen werden gedeeld en gehoord.

Twee ervaringen die compleet indruisen tegen de berichten in de media en uitspraken op de Facebook-groep. De inwoners van de gemeente waar ik woon, het dorp waar ik mij zo op mijn gemak voel, hebben toch voornamelijk een genuanceerde, goed gegronde mening. Zij kiezen ervoor deze mening niet te delen op Facebook met personen die, zoals zij zelf zeggen, niet open staan voor andere meningen en enkel zoeken naar bevestiging van hun eigen mening. Negatieve uitlatingen beperken zich blijkbaar vooral tot de (sociale) media omdat het veilig is ze daar te delen. Echter, wanneer mensen elkaar ontmoeten vindt er realistische en transparante communicatie plaats.

Dit jaar heeft de gemeente Zuidplas 70 statushouders opgevangen, volgend jaar worden dit er waarschijnlijk meer dan 100. De inwoners van gemeente Zuidplas heet hen welkom.

Nadine Goeree is tweedejaars student antropologie aan de Vrije Universiteit.

One Comment

  1. Niels Niels

    Goed stuk Nadine!
    Ik had dit toevallig ook in mijn opdracht verwerkt….de aandacht gaat veelal uit naar de ongenuanceerden, maar daarachter is er juist veel begrip en hulp en warmte. Goed dat je dat ook zo hebt ervaren…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *